Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2014

54e Interprovinciaal Congres 'provinciale comités voor de bevordering van de arbeid'

Op 22 september ll. zat de gouverneur het organisatiecomité van het 54e Interprovinciaal Congres van de ‘provinciale comités voor de bevordering van de arbeid’ (PCBA) voor. Dit congres vindt in 2015 plaats in West-Vlaanderen. Tijdens dit jaarlijks terugkerend congres wordt stilgestaan en nagedacht over aspecten van ‘welzijn op het werk’. Het programma wordt samengesteld door de PCBA’s van de Vlaamse provincies en Brussel, én de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, afdeling Humanisering van de Arbeid. In het overleg werden de eerste stappen gezet inzake inhoud en praktische organisatie van dit evenement. Een technische werkgroep zal het programma nu verder in detail uitwerken.

Raad van bestuur Confucius Instituut

_DSC5489 foto Joerie Traversier, IT adviseur Confuciusinstituut

De gouverneur woonde de raad van bestuur van het Confucius Instituut in Brugge bij. Naast de budgetbespreking kwamen de taallessen Chinees, de projecten voor 2015 en de samenwerking Howest met Zhejiang Gongshang University aan bod. Dirk Vyncke lichtte het partnerschapsprogramma tussen Zhejiang en West-Vlaanderen voor KMO’s toe. (22/09/2014)

_DSC5471 foto Joerie Traversier, IT adviseur Confuciusinstituut

Plechtige opening academiejaar UGent

h1600q85_Z2014_118_200 foto Universiteit Gent

Op de openingszitting van het academiejaar 2014-2015 UGent deed de gouverneur een oproep naar een nog meer intensieve samenwerking binnen West-Vlaanderen. West Deal gaat voor de oprichting van de Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen. Dit is een netoverschrijdende samenwerking tussen de instellingen verbonden aan UGent en KULeuven met als doel tot een evenwichtige ontwikkeling van hun aanwezigheid in de provincie te komen. Focus is hier de ontwikkeling en valorisatie van kennis en expertise in functie van de West-Vlaamse economische prioriteiten. De gouverneur hoopt voor de UGent op een boeiend nieuw academiejaar met veel talentontwikkeling. (19/09/2014)

h1600q85_Z2014_118_139 foto Universiteit Gent

Veiligheidsoverleg Scheldemond

Op het veiligheidsoverleg Scheldemond, dat ook werd bijgewoond door de Commissaris van de Koning van Zeeland, kwam de uitbreiding met Antwerpen aan bod. Verder werd het project Integrale Veiligheid Scheepvaart Scheldemond uitvoerig besproken. Gouverneur Decaluwé lichtte de stand van zaken van het project Cameraschild toe. (22/09/2014)

Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen KBS

Gouverneur Carl Decaluwé, burgemeester Luc Martens en Regine Dumolin, voorzitter van de Steunraad verwelkomden Prins Laurent en Prinses Claire in de REO Veiling in Roeselare. Daar vond de negende gala-avond van de Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting plaats. (18/9/2014)

P1040784

Pilot Symposium van het Interreg project Energetic Algae Howest

De gouverneur hield een afsluitende toespraak op het Pilot Symposium van het Interreg project Energetic Algae bij Howest in Kortrijk. Flanders’ Maritime Cluster (FMC) is samen met Universiteit Gent campus Kortrijk partner in het Interreg Noord West Europa project En(ergetic) Algae. Dit project ontvangt cofinanciering van de provincie West-Vlaanderen. De andere partners in dit project zijn onder meer: Swansea University (lead partner), CEVA (Centre d’Etudes et de Valorisation des Algues, Bretagne), Queens University Belfast, National University of Ireland (Galway), Universiteit Wageningen,…. Voor meer informatie zie www.enalgae.eu. (18/9/2014)

Final Conference MIRG-EU

Op de slotconferentie waarbij het Europese project rond de Maritieme Incident Response Group EU (MIRG-EU) werd toegelicht kwam de gouverneur ook aan het woord. West-Vlaanderen is bij het project betrokken als waarnemer binnen het Monitoring Committee. Als coördinator van het noodplan betreffende de Noordzee was het belangrijk dat ook wij dit project van dichtbij konden opvolgen en ondersteunen en naar de toekomst toe mee verder kunnen uitbouwen. De geleverde inspanningen binnen dit project mogen zeker niet verloren gaan. Daarom is het belangrijk dat ook na dit project de MIRG-teams blijven voortbestaan. Voor ieder van de deelnemende staten zal het belangrijk zijn bij hun overheid aan te dringen om de opleiding te voorzien in de brandweerscholen. Op Europees niveau moet ervoor gezorgd worden dat het MIRG-team kan opgenomen worden als module in het Civil Protection programma voor het ERCC van de Europese Commissie. (17/9/2014)

P1040750

Eigenbelang en res publica (1)

Beste lezer,

Het sociaal contract is een belangrijke term in de sociale en politieke filosofie. De belangrijkste contractdenkers zijn Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau en Immanuel Kant. Zij probeerden onze huidige maatschappelijke samenleving te verklaren vanuit de fictie dat mensen ooit zonder regels en in onbeperkte vrijheid (in een soort natuurtoestand) leefden, maar om uiteenlopende redenen (maar altijd uit eigenbelang) een contract met elkaar hebben gesloten. De contractfilosofen hebben verschillende ideeën over de inhoud van dit contract, maar ze hebben gemeen dat de mensen in het sociaal contract bepaalde vrijheden opgaven, waaronder het recht om voor eigen rechter te spelen. Individuele vrijheidsrechten werden (deels) overgedragen aan de gemeenschap (leidt tot democratie) of aan een soeverein. Het algemeen belang of de publieke zaak – res publica - staat voor dat waar we allemaal profijt van hebben. Het algemeen belang ontstaat waar oplossingen voor concrete maatschappelijke vraagstukken (kernwapens, klimaatverandering, kernenergie) gezocht worden door in het publieke domein een beroep te doen op ideeën over rechtvaardigheid en vrede, gelijkwaardigheid en solidariteit. De verbinding van het eigenbelang aan deze pijlers van het algemeen belang draagt zo bij aan het onderhoud van de publieke ruimte.

Provincie West-Vlaanderen neemt afscheid van eregouverneur Olivier Vanneste

Op woensdagavond 17 september overleed eregouverneur prof. dr.em. Olivier Baron Vanneste (°18 mei 1930) op 84-jarige leeftijd in Brugge.

Huidig provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, de West-Vlaamse gedeputeerden en de provinciegriffier bieden de echtgenote, kinderen en kleinkinderen hun oprechte deelneming aan bij het heengaan van de eregouverneur en wensen hen veel sterkte toe. Tegelijk bedanken ze hem voor zijn gedrevenheid, inzet en voor al wat hij voor West-Vlaanderen betekend heeft.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 24 september om 11 uur in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.

De Provincie West-Vlaanderen opent naar aanleiding van het overlijden van de eregouverneur ook een rouwregister. Dit kan ondertekend worden in het Provinciaal Hof (Markt 3 in Brugge) vanaf vrijdag 19 september tot en met vrijdag 26 september 2014. De openingstijden hiervoor zijn: van maandag tot en met vrijdag, van 9u30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Volledig persbericht: Provincie West-Vlaanderen neemt afscheid van eregouverneur Olivier Vanneste-20140919

Gouverneur zit nieuwe stuurgroep 112 voor

Anderhalf jaar na de verhuis van het hulpcentrum 112 naar de gebouwen in Brugge waar ook de alarmcentrale 101 zit, lichtten beide betrokken partijen deze samenwerking toe op de nieuwe stuurgroep 112. De stuurgroep 112 heeft als doel de werking van de alarmcentrales op te volgen, evenals de uitdagingen die zich voordoen op vlak van Astridradiocommunicatie te bespreken. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigers van de disciplines, van de centrales en van de NV Astrid aanwezig. De gouverneur nam er als voorzitter het initiatief - met het oog op de zonevorming van de brandweer - om een werkgroep in het leven te roepen die de provinciale dispatching van de brandweer moet bestuderen. (16/9/2014)

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be