Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Prijsuitreiking provinciale verkeersquiz 2022

“De campagne “Fietstoerisme in Harmonie” baseert zich sinds haar start op de volgende pijlers: een goede kennis van en respect voor de verkeersregels, de noodzaak aan een reglementair uitgeruste fiets, veilige fietspaden en hoffelijkheid van en tussen alle weggebruikers.  Deze zaken moeten ertoe bijdragen dat fietsers, die nog steeds de meest kwetsbare weggebruikers zijn , verkeersveilig aan het verkeer kunnen deelnemen.  Dit jaar waren er 54 personen die alle vragen van de provinciale verkeersquiz correct hadden, de andere waren er dichtbij” sprak de gouverneur de winnaars en aanwezigen toe op de prijsuitreiking.  Hoofdwinnares was Martine Noppe die een nieuwe, prachtige fiets van Venturelli in ontvangst nam. (09/02/2023)

  • Bron: Filip Van Loo

Bezoek detentiehuis Kortrijk

De gouverneur bezocht samen met mevr. Anne Martens, arrondissementscommissaris, het detentiehuis in Kortrijk.  De burgemeester van Kortrijk was eveneens aanwezig op dit bezoek.  Het detentiehuis in Kortrijk is voorlopig nog maar het enige in België.  In het detentiehuis kunnen enkel gedetineerden terecht met straffen tot drie jaar en een laag veiligheidsrisico. In een detentiehuis krijgen de gedetineerden vanaf dag 1 begeleiding op maat om hun re-integratie  in de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden en de kans op herval te beperken. (09/02/2023)

Opening buurthuis De Bolhoed en jeugdhuis Chaplin

“Om de toekomstige uitdagingen aan te gaan zullen we steeds meer de handen in elkaar moeten slaan en de krachten moeten bundelen.  Het initiatief in Ledegem is hier een mooi voorbeeld van.  Er is de samenwerking tussen jeugdhuis Chaplin en de werking van Paardenkoers aan de Steenemolen.  Het buurthuis De Bolhoed vervult een belangrijke rol als verbindingsfiguur tussen beiden.  Daarom verdient dit project van de gemeente Ledegem ook alle lof.  Ik  hoop dat jeugdhuis Chaplin en buurthuis De Bolhoed dikwijls zullen gevuld zijn met gebabbel en gelach van alle bezoekers.  Een dikke proficiat aan de gemeente en aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen voor de realisatie van dit mooie project” sprak de gouverneur de aanwezigen toe op de officiële inhuldiging van het jeugdhuis Chaplin en het buurthuis De Bolhoed. (07/02/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be