Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Algemene vergadering van de algemene vinkeniersbond

“In het bijzonder wens ik burgemeester Kurt Vanryckeghem van Waregem te danken; hij heeft zich altijd met brio ingezet voor de vinkensport.  Dat verdient zeker onze waardering en vandaar mijn oprechte dank hiervoor” sprak de gouverneur tijdens de viering van het 90-jarig bestaan de algemene vinkeniersbond en de 75ste verjaardag van de algemene vergadering. (03/03/2024)

Ondertekening Provinciaal samenwerkingsakkoord De Lijn, politie, WPS en OM

“Op het provinciaal veiligheidsoverleg van 13 februari 2023 verduidelijkte De Lijn het bestaan van de “app” die deze behoefte dekt.  De Lijn maakte gebruik van deze gelegenheid om het gebrek aan afspraken vooraf, bij de organisatie van evenementen, vooral aan de kust in de zomer, aan te kaarten.  Iedere gemeente organiseert een eigen evenement, vaak gelijktijdig, en wees de deelnemers aan het event op het gebruik van het openbaar vervoer.  Door een gebrekkig zicht op alle gezamenlijke initiatieven, kon De Lijn noch hun middelen noch hun capaciteit hierop afstemmen, met misnoegde passagiers en personeel tot gevolg.  Dit was de start van een nauwere samenwerking tussen de Lijn, het parket, de politiezones en de diensten van de federale politie.  Hierbij namen de PZ VLAS en De Lijn het voortouw.  Zowel een jaarlijkse evaluatie en functioneel overleg, zeker bij grote evenementen, en gecoördineerde acties is het eindresultaat.  Dit werd vervat in dit protocol.  Overlast, agressie, ongevallen doen dalen en “veiligheid op weg in het openbaar vervoer” bevorderen zijn onze doelstellingen.  West-Vlaanderen vervult bij deze een trekkersrol: dit protocol zal als basis dienen voor de andere Vlaamse provincies”  sprak de gouverneur ter gelegenheid van de ondertekening van het Provinciaal samenwerkingsakkoord West-Vlaanderen betreffende de veiligheid op en rond het openbaar vervoer tussen De Lijn, de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, de” West-Vlaamse Politieschool en het openbaar ministerie. (01/03/2024)

Ondertekening MOU tussen VLIZ en Defensie

“De afgelopen jaren is er reeds een mooie dialoog ontstaan tussen Defensie en het VLIZ die geleid heeft tot een concrete samenwerking, projecten en projectvoorstellen.  Het gaat dan steeds over zogenaamde Dual Use-initiatieven waarbij de synergie wordt opgezocht tussen de militaire en civiele finaliteit.  De ondertekening van deze overeenkomst zie ik dan ook als een vliegwiel om de lopende samenwerking te versterken en om nieuwe initiatieven uit de grond te stampen.  We zijn allemaal goed gekend met de veiligheidsuitdagingen op zee.  In de huidige geopolitieke context is het meer dan ooit van belang dat we de krachten bundelen om tot nieuwe oplossingen te komen” sprak de gouverneur in zijn welkomstwoord naar aanleiding van de raamovereenkomst tussen VLIZ en Defensie. (28/02/2024)

Opening nieuwe kantoren Unilin

De gouverneur was op donderdag 29 februari uitgenodigd op de opening van de nieuwe kantoren van Unilin Panel’s in Wielsbeke. Keynote spreker was de heer Pablo Van Der Lugt die een uiteenzetting gaf doorheen renovatie en duurzaamheid. Nadien kon een begeleide toer in het bedrijf gevolgd worden. (29/02/2024)

Evaluatievergadering wateroverlast november 2023

Vandaag organiseerde de gouverneur in Diksmuide een overleg over de aanpak van de provinciale fase wateroverlast in november 2023.  

Samen met alle betrokken partners – disciplines en waterbeheerders – werd geëvalueerd wat er goed liep, maar ook wat er beter kan.

De leerpunten die naar voor gekomen zijn, waaronder onderstaande, worden meegenomen in de verdere uitwerking van onze noodplannen en opleidingen:

  • Sneller kaartmateriaal beschikbaar hebben voor een beter visueel overzicht,
  • Opmaken van een actuele lijst van de aanwezige middelen om wateroverlast aan te pakken, over de diensten heen
  • Opleidingen en vormingen voorzien waarbij waterbeheerders meer inzicht krijgen in de noodplanning, en noodplanners in waterhuishouding
  • Opstarten van een werkgroep 'pompen' die naast de beschikbare pompen, ook de optimale inzet op de juiste locatie bekijkt. (13/02/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be