Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2022

Officiële inhuldiging InnovOcean Campus

Tot slot een woord van dank.  In het bijzonder aan de Vlaamse overheid.  De Vlaamse regering met de opeenvolgende voogdijministers, maar toch in het bijzonder Hilde Crevits, en het Vlaams parlement, voor de financiering van dit gebouw.  Dank ook aan de collega’s van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, voor de enthousiaste en professionele opvolging van de instelling, en de coördinatie en het budgetbeheer van het volledige bouwproject.  Tevens een speciaal woord van dank aan het ILVO voor de fijne samenwerking tijdens maar ook na de bouwfase, want zijn hebben immers de bijzondere taak als gebouwbeheerder om dit hoogstaand gebouw draaiende te houden voor iedereen.  En last but not least een dankuwel aan de stad Oostende voor het tijdig aanleveren van de omgevingsvergunning en de omgevingsaanleg, en om steeds een supporter te zijn voor dit bouwproject, van bij de start tot het einde van de werken” sprak de gouverneur de aanwezigen toe bij de officiële inhuldiging van de InnocOcean Campus in Oostende. (05/12/2022)

 

Toespraak voor de Maritieme Kring Zeebrugge

De gouverneur werd door de Maritieme Kring Zeebrugge uitgenodigd als eregast/spreker op hun  lunch in Zeebrugge.  De lunch was een informele bijeenkomst van leidinggevenden uit de maritieme sector van Zeebrugge.   De gouverneur gaf een voorstelling van zijn ambt. (06/12/2022)

Overleg zonecommandanten

Op donderdag 8 december ontving de gouverneur de verantwoordelijken van de hulpverleningszones. Ook afgevaardigden van het Provinciaal Instituut voor de Veiligheidsdiensten en de FOD Binnenlandse Zaken waren aanwezig. De heer Robin De Sutter was aanwezig om zijn organisatie, Prevent Agri voor te stellen en gaf meteen mee dat de brandpreventiecampagne “Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf?”, die begin november door de gouverneur werd gelanceerd, ruim werd opgepikt door de sector. Tevens werden concrete afspraken gemaakt tussen de hulpverleningszones en het POV over de bijdrage van de hulpverleningszones aan de financiering van de brandweeropleidingen. (08/12/2022)

Persmoment “Expeditie Simon Stevin”

Laat me afsluiten met de boodschap dat het onderzoek “Expeditie Simon Stevin”, letterlijk op de grens tussen oceaan en land, vandaag meer dan ooit belangrijk is.  Iets wat ook de vertegenwoordigers van DG Mare van de Europese Commissie en van UNESCO, hier vandaag aanwezig, zullen beamen.  En met de hoop dat we , in een innige samenwerking tussen onderzoek, beleid, blauwe economie en breed publiek, de uitdagingen van deze tijd, gezien vanuit zee, kust en binnenwateren, een antwoord kunnen helpen bieden.  Daarom zal ik als voorzitter van het VLIZ, op het eind van dit programma, maar al te graag het “Mission Ocean and Waters Charter” ondertekenen.  Met dit charter engageren VLIZ en de Vlaamse overheid zich ten aanzien van de Europese Commissie om mee te helpen bij het realiseren van “Mission Ocean”, een ambitieus programma om de oceanen, zeeën en binnenwateren tegen 2023 te herstellen en gezond te maken” sprak de gouverneur in zijn verwelkoming aan de aanwezigen tijdens het persmoment van “Expeditie Simon Stevin” te Willebroek. (25/11/2022)

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De gouverneur zat de raad van bestuur en de algemene vergadering voor van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen op 6 december. Verscheidene dossiers werden besproken o.a. lidmaatschap, verdere digitalisering verhuring materiaal, evaluatie voorbije verkeerscampagnes, enz. (6/12/2022)

Toespraak voor de Maritieme Kring Zeebrugge

De gouverneur werd door de Maritieme Kring Zeebrugge uitgenodigd als eregast/spreker op hun  lunch in Zeebrugge.  De lunch was een informele bijeenkomst van leidinggevenden uit de maritieme sector van Zeebrugge.   De gouverneur gaf een voorstelling van zijn ambt. (06/12/2022)

Prijsuitreiking ‘meest verkeersveilige lagere en secundaire school’

Maandag 5 december was er de prijsuitreiking van de titel ‘Meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen 2021-2022, een sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid in samenwerking met Bellewaerde, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de provincie en de gouverneur. De winnende lagere school is De Groeitoren uit Sint-Eloois-Winkel, voor de secundaire scholen kwam het RHIZO College uit Zwevegem als winnaar uit de bus. De gouverneur feliciteerde, in aanwezigheid van de plaatselijke burgemeester en andere genodigden de scholen met de uitwerking van hun project rond verkeersveiligheid en reikte de gewonnen prijzen uit. “Jullie mogen fier zijn als winnaar van de wedstrijd, het blijft belangrijk om verder te werken rond verkeersveiligheid. Een goed uitgeruste fiets en vooral goede zichtbaarheid is zeer belangrijk. Hierbij een extra oproep om er ook voor te zorgen dat de lichten aan de fietsen in orde zijn.”   (5/12/2022)

  • RHIZO College Zwevegem
  • De Groeitoren Sint-Eloois-Winkel

Lunch met sponsors vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

Op donderdag 24 november werden alle sponsors van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen uitgenodigd voor een lunch.  “Een welgemeende dankjewel aan de sponsors van de vzw voor wat we ondertussen konden realiseren met deze steun, is passend en geboden” sprak de gouverneur de genodigden toe. Mede dankzij de ondersteuning van sponsors kan de vzw verkeerscampagnes en verkeer educatieve projecten in West-Vlaanderen uitbouwen. (24/11/2022)

Vergadering Scheldemondraad

Als voorzitter van de Scheldemondraad verwelkomde gouverneur Decaluwé de leden van de Scheldemondraad in het Oost-Vlaamse provinciehuis in Gent. Tijdens de laatste raad van het jaar werd een algemene stand van zaken meegegeven van de uitvoering van de grensvisie van de Euregio en de voorbereiding van het dossier kandidaat Landschapspark Zwinstreek. De raadsleden bogen zich verder ook over de lobbybrief ter voorbereiding van de Vlaams-Nederlandse top tussen de Nederlandse en de Vlaamse regering van begin volgend jaar. Tot slot werd er ook afscheid genomen van Els Piqueur en Miguel Verstringe die na een lange carrière op het secretariaat van de Euregio een nieuwe uitdaging aangaan. (23/11/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be