Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2015

Bezoek Falck Safety Services

Samen met directeur Hans Desmyttere, WFIV, bezocht de gouverneur Falck Safety Services in Oostende. Falck biedt veiligheidsopleidingen aan aan personeel uit de mariene sector, aardolie-  en aardgasindustrie, rederijen, hernieuwbare energiesector, …. Daarnaast verleent het bedrijf ook traditionele offshorediensten zoals human resources, verkoop/verhuur van veiligheidsuitrusting, … (27/2/2015)

Overleg zonecommandanten en zonevoorzitters – hervorming civiele veiligheid

De voorzitter en de coördinatoren van de hulpverleningszones kwamen opnieuw bijeen om met de gouverneur van gedachten te wisselen omtrent de huidige stand van zaken van de  hervorming civiele veiligheid in de verschillende zones. Sinds 1 januari 2015 is naast de start van de zones ook het administratief toezicht volledig in werking. Dat vraagt niet alleen van de diensten van de gouverneur maar ook van de zones een administratieve inspanning want het administratief toezicht is zowel aan termijnen als aan bepaalde regels gebonden. Sarah Maes, federale dienst van de gouverneur, lichtte dit toe. (25/02/2015)

Voorbereidende vergadering 30.000 ste Last Post

Tijdens de editie ’15 van GoneWest willen de makers van het Lichtfront opnieuw een sterk participatief project ontwikkelen onder de titel ‘Ode aan de Ode’. Op 9 juli 2015 wordt immers de 30.000ste Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper. Het is de bedoeling dat de brandweerlieden over de hele wereld deelnemen aan het evenement. Een voorbereidend overleg met de diverse ambassades, Koen Verlaeckt, secretaris-generaal, Departement internationaal Vlaanderen, Benoit Mottrie Voorzitter Last Post Association, Vivi Lombaerts projectcoördinator GoneWest en de gouverneur vond plaats in hotel Errera in Brussel. (24/2/2015)

Overleg Proper West-Vlaanderen

De gouverneur nodigde de West-Vlaamse afvalintercommunales uit om samen met gedeputeerde Guido Decorte en de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) een handhavingsstrategie te ontwikkelen voor de zwerfvuilproblematiek. Vanuit dit overleg werd een projectvoorstel opgemaakt om als eerste Vlaamse provincie een integraal zwerfvuilbeleid te voeren, met inbegrip van een handhavingsluik.(12/2/2015)

Staten-Generaal van de Watersport

Staatssecretaris Bart Tommelein, Vlaams minister Philippe Muyters en de gouverneur lichtten de huidige wetgeving en de pijnpunten toe. De gouverneur is nauw betrokken bij de veiligheidsaspecten rond strand, kust en onze Noordzee. Om de watersporters en recreatievelingen enige consistentie te bieden, streeft de gouverneur daarbij zoveel mogelijk naar uniformiteit. Aansluitend volgde een interview met Christophe Tack, wereldkampioen Freestyle Kitesurfen, Nico Bertels, meervoudig kampioen waterskiën en powerbootexpert, Alain Coppens en Koenraad van Nieuwenhove (Silver Racing team 888-Powerboat wereldkampioenen) en vele andere watersporters. (21/02/2015)

Angst en controle

Vroeger waren we bang van God en de bliksem. Tegenwoordig voor de medemens en technologie. Maar de angst blijft in essentie dezelfde: we zijn bang voor alles wat oncontroleerbaar is. Wel zien we tegenwoordig veel meer angst. In de media zie je een forse toename van angstgerelateerde woorden. Controle is een deugd geworden. Vraag aan mensen hoe het gaat en ze antwoorden: “Goed, ik heb alles onder controle”. Een geslaagd persoon is iemand die alles onder controle heeft. En die controledrang wordt versterkt door technologie. Als we reserveren in een restaurant kijken we eerst op Google Maps hoe het er vanbuiten uitziet. Vroeger was er een spontaan gevoel van overgave: we zullen wel zien. Dat bracht ons in interessante situaties die we nooit zullen ervaren als we alles onder controle proberen te houden. De werkelijkheid is onnoemelijk veel rijker dan wij kunnen bevatten. Angst is objectloos. Die wortelt niet in de realiteit, maar in de menselijke verbeelding. Het gaat om een abstract gevoel van onbehagen: ben ik hier wel op mijn plaats in de wereld? Met vrees kunnen we iets doen: een spin kunnen we ontwijken. Maar angst is in essentie oncontroleerbaar. Dat maakt angst zo verpletterend. Dat is existentiële angst, een angst die hoort bij het menselijk bestaan. Alleen mensen stellen zich de vraag of het niet helemaal anders moet (Damiaan Denys in Filosofie Magazine, januari 2015)

Transit Zeebrugge-Antwerpen aan boord van de Castor

Op uitnodiging van Divisie Admiraal Michel Hofman nam de gouverneur deel aan de transit van de Marinebasis Zeebrugge naar Antwerpen aan boord van het patrouillevaartuig P901 Castor. Deze transit, samen met de mijnenjager M916 Bellis kadert in de Jobday Marine in de haven van Brussel. Dit bezoek liet de gouverneur toe om kennis te maken met het nieuwe patrouillevaartuig alsook haar potentieel in het kader van de kustwacht functies.Het bood ook de kans om van gedachten te wisselen over verschillende Kustwacht of marine gerelateerde onderwerpen. (16/2/2015)

  • P901 Castor
  • P901 Castor - detail

Ontvangst gouverneur Henegouwen

 Samen met de bevoegde verbindingsambtenaren Frank Debrock en Dirk Bogaert ontving de gouverneur zijn ambtsgenoot van de provincie Henegouwen Tommy Leclercq. De aanpak van grenscriminaliteit kwam uitvoerig aan bod. Een stuurbord volgt de fenomenen op die zich langs beide zijden van de grens voordoen. Afspraken werden gemaakt over de volgende studiedag inzake grenscriminaliteit. (13/2/2015)

Informatiesessie berging Baltic Ace

De voorbereidingen voor het bergen en hijsen van het wrak Baltic Ace zijn lopende. Het projectteam van Rijkswaterstaat en de aannemer stelden een plan van aanpak op en stelden dit voor aan de Kustwachtpartners onder voorzitterschap van de gouverneur. Tegen 1 april zal de aannemer de voorbereiding van de berging aanvangen (zagen en hijsen). De berging dient eind 2015 gereed te zijn. (13/2/2015)

Prijsoverhandiging aan winnaars verkeersquiz Velofollies

De campagne ‘fietstoerisme in harmonie’ is dit jaar aan zijn 5e editie toe. Kennis van de wegcode, hoffelijkheid in het verkeer, goed uitgeruste fietsen en goed ingerichte fietspaden zijn en blijven de pijlers van de campagne fietstoerisme in harmonie. Met minder dan 3.133 beursbezoekers namen deel aan de verkeersquiz op de beurs. 250 deelnemers waagden zich aan de online provinciale verkeersquiz 2015. De gouverneur overhandigde samen met gedeputeerden Frank De Block en Carl Vereecke, Johan Museeuw en Patrick Sercu de prijzen. (11/02/2015)

  • Winnaar velofollies 2015

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be