Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg zonecommandanten en zonevoorzitters – hervorming civiele veiligheid

De voorzitter en de coördinatoren van de hulpverleningszones kwamen opnieuw bijeen om met de gouverneur van gedachten te wisselen omtrent de huidige stand van zaken van de  hervorming civiele veiligheid in de verschillende zones. Sinds 1 januari 2015 is naast de start van de zones ook het administratief toezicht volledig in werking. Dat vraagt niet alleen van de diensten van de gouverneur maar ook van de zones een administratieve inspanning want het administratief toezicht is zowel aan termijnen als aan bepaalde regels gebonden. Sarah Maes, federale dienst van de gouverneur, lichtte dit toe. (25/02/2015)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be