Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2013

Bezoek aan VDL Bus

In Roeselare bezocht de gouverneur VDL Bus. VDL Bus produceert o.m. bussen voor het openbaar vervoer, luxe tourcars, school- en  minibussen. Het bedrijf behoort tot de VDL groep, een internationale industriële onderneming die verspreid is over 18 landen en haar hoofdkantoor in Eindhoven heeft. (30.01/2013)

Kraks van je gemeente

De gouverneur huldigde de Kraks in het Provinciaal Hof.De Krant van West-Vlaanderen verdient alle lof met dit succesvol initiatief. De kraks zijn dienstbare mensen die met de glimlach en in alle stilte werken aan een mooiere wereld. Ze brengen warmte in hun omgeving, bevorderen de vriendschap en bieden een meerwaarde, die niet in geld, uiterlijke schijn of eretekens te vatten is. De gouverneur feliciteerde de kraks met de eretitel van Krak van je gemeente en drukte de hoop uit dat ze deze positieve boodschap verder zullen uitdragen en dat ze met onverdroten ijver verder de weg bewandelen die ze tot nu toe hebben uitgestippeld. (29.01.2013)

Persbabbel 'Gouverneur blikt terug op eerste werkjaar'

Op 1 februari 2013 oefent Carl Decaluwé één jaar de functie van gouverneur uit. Tijdens een persbabbel blikte hij terug op zijn eerste bewogen werkjaar. De diverse facetten van zijn ambt kwamen hierbij aan bod: de Vlaamse, federale en provinciale taken. Hij ging dieper in op een aantal ervaringen o.m. naar aanleiding van de recente scheepsramp met de Baltic Ace, de grenscriminaliteit en de eedafleggingen van de kersverse burgemeesters. (29.01.2013)

Nieuwjaarsreceptie Koninklijk Paleis

Naar jaarlijkse traditie ontvingen de Koning en de Koningin de diverse overheden en gestelde lichamen op de Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis.
De gouverneur en zijn echtgenote gingen graag in op de uitnodiging voor deze Nieuwjaarsreceptie. Prins Filip en Prinses Mathilde, Prinses Astrid en Prins Lorenz en Prins Laurent en Prinses Claire woonden dit evenement bij. Een aantal leerlingen van de  Brugse Hotelschool Ter Groene Poorte verzorgden de receptie. (29.01.2013)

Academische zitting XIU

Op de academische zitting van Xiu maakte de gouverneur duidelijk dat de provincie met twee bijzondere verkeersveiligheidscampagnes het ganse jaar door streeft naar onder meer een betere zichtbaarheid van de fietsers.  Daarnaast ligt de nadruk op andere aspecten zoals de noodzaak aan een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets en aan een correcte attitude van alle weggebruikers. Het betreft de provinciale campagnes “Veilig fietsen: hang het beest niet uit in het verkeer” en “Fietstoerisme in Harmonie”.
Momenteel streven verschillende actoren naar een veilig verkeer op onze wegen.
Omwille van efficiëntie en effectiviteit is het wenselijk de handen in elkaar te slaan om de vele bestaande goedbedoelde maar versnipperde initiatieven waar mogelijk te bundelen. Op die manier vergroten we onze gezamenlijke slagkracht en impact.
De gouverneur zal deze denkpiste verder uitwerken in samenspraak met onder meer de nieuwe gedeputeerde van Mobiliteit, de heer Franky De Block. (28.01.2013)

P1010223

Bezoek aan Eucora

De gouverneur bracht een bezoek aan de vzw Eucora in Brugge. Deze vzw zet zich in voor de instandhouding van oude ambachtstechnieken en historische restauraties. Hij maakte er kennis met de opleiding “Polychromeren, patines, vergulden en bronzeertechnieken”. (22.01.2013)

Eucora vzw Eucora vzw

Bezoek van de Ambassadeur van België in Vietnam

Tijdens de handelsmissie in november 2012 werden contacten gelegd met Z.E. de heer Bruno Angelet, ambassadeur van België in Vietnam. Als uitvloeisel van deze missie bracht de ambassadeur een bezoek aan de haven van Zeebrugge. Daar kreeg hij een briefing over de logistieke mogelijkheden van de haven en over hoe Zeebrugge een speerpunt kan zijn voor de import van Vietnamese cargo in Europa. De ambassadeur gaf een uiteenzetting over de haveninfrastructuur van Vietnam. (28.01.2013)

Bezoek aan de hoofdzetel Picanol Group

Picanol behoort tot de wereldtop van weefmachineproducenten. Opgericht in 1936 evolueerde de Picanol Group van een traditionele weefmachinebouwer tot een wereldwijde leverancier van totaaloplossingen voor de textielindustrie en andere sectoren.Tijdens een bedrijfsbezoek kreeg de gouverneur een persoonlijke toelichting over de evolutie van het bedrijf. (28.01.2013)

Picanol Group Picanol Group

3de editie van de Bach Academie

De gouverneur en zijn echtgenote woonden de 3de editie van de Bach Academie in het Concertgebouw van Brugge bij. Centrale gast was Philippe Herreweghe van het Collegium Vocale in Gent. Met een selectie uit “Israelis Brünnlein” van Johann Hermann Schein bekoorde hij het publiek. (25.01.2013)

Export varkensvlees van West-Vlaanderen naar China

Met de beslissing om haar grenzen formeel open te stellen voor het Belgisch varkensvlees biedt de Chinese overheid heel wat perspectieven voor de West-Vlaamse varkenssector. Dankzij deze beslissing kan het bedrijf Westvlees uit Westrozebeke varkensvlees naar China exporteren. De economische ontwikkeling in China brengt een nieuwe afzetmarkt met ruim 1,3 miljard consumenten voor onze varkenssector met zich mee. Voor een sector die tot voor kort met problemen kampte door oplopende productiekosten en lage prijzen is dat zeer goed nieuws! (25.1.2013)

P1010201

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be