Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2013

Nieuwjaarsontvangst personeel

“De molenaar denkt dat het graan alleen groeit om zijn molen te doen draaien”. Dit is het citaat op de nieuwjaarskaart van de gouverneur. Hiermee wil de gouverneur de aandacht vestigen op het belang van het geheel. We mogen niet denken dat het graan enkel groeit voor onze molen alleen. We zijn allemaal deel van een groter geheel. Voor de gouverneur gaat het echter over “wij, als ambtenaren”, die elk instaan voor een deeltje van het reilen en zeilen van de overheid.  Wat wij doen, is dienstverlening naar de burgers en de bedrijven toe. Efficiënte en effectieve dienstverlening aan de burger veronderstelt dat overheidsdiensten op een gecoördineerde manieren  hun beschikbare middelen inzetten. Op het vlak van de coördinatie van verschillende organisaties binnen de publieke sector wordt almaar meer de klemtoon gelegd op coördinatiemechanismen, die steunen op netwerken. En dat is waar het om gaat: netwerken, samenwerken, coördinatie en overleg. Laat ons van 2013 een coöperatief jaar maken!

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be