Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2012

Verse soep

Beste lezer,

Niets is meer verwarmend, meer troostend dan een tas verse soep. Ziek, diepe rouw of misselijk, een tas soep helpt je er boven op. Een fikse kom soep is gastvrij. Een pannetje soep is een cadeautje.... een gebaar van vriendschap, van medeleven. Soep kan overdadig zijn of super simpel. Het is zo oud als de eerste kookpot. Soep maken is cultuur; recepten van generatie op generatie doorgegeven.

Samenwerking VLIZ met Kenia

Op 19 oktober werd in Mombasa, Kenia, een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI). De Keniaans-Belgische samenwerking op het vlak van mariene wetenschappen bouwt voort op een decennialange traditie. Het historisch gezamenlijk onderzoek wordt nu in kaart gebracht, nieuw leven ingeblazen en op een hoger niveau getild. De Belgische delegatie bezocht tevens de haven van Mombasa en een mangrove-heraanplantingsproject in Gazi. Na de ondertekeningsceremonie hebben gouverneur Decaluwé, voorzitter van het VLIZ, en ambassadeur Bart Ouvry een herinneringsboom geplant aan het KMFRI hoofdkwartier. (16-21/10/2012)

Symposium Medisch Rampenmanagement

Het Rode Kruis West-Vlaanderen organiseerde de elfde editie van het tweejaarlijks Symposium Medisch Rampenmanagement in Blankenberge. Het symposium vervult een prominente plaats in de bijscholing van al wie betrokken is bij het medisch rampenmanagement. De aanwezigheid van meer dan 800 deelnemers was daar het beste bewijs van. De professionaliteit van de hulpverleners en hulpverleningsorganisaties is een meerwaarde. Daaraan wordt continu gewerkt via opleiding en bijscholing. De kwaliteit van de sprekers en van hun referaat, alsmede de keuze van actuele onderwerpen droegen bij tot het succes van dit symposium. (27/10/2012)

Vergadering Vlakwa

Tijdens een vergadering, op uitnodiging van de gouverneur, is de aanpak besproken om een O&O-programma Water Vlaanderen in West-Vlaanderen te concretiseren, in samenwerking met de universitaire associaties, VITO, Aquafin, .. . Daarmee wordt samen met de POM West-Vlaanderen deels invulling gegeven aan de ‘speerpunt-sector’ water van I-Cleantech Vlaanderen, de ambitie om de 1,4% onderzoeksmiddelen te verhogen en de aanpak van de waterproblematiek waarmee heel wat bedrijven geconfronteerd worden. Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) zal de gemaakte afspraken coördineren en verder opvolgen. (25/10/2012)

Provinciale rampoefening “Esen” in Diksmuide

Als coördinator van de nood- en interventieplanning op provinciaal niveau nam de gouverneur samen met de burgemeester van Diksmuide en de betrokken hulpverleningsdiensten het initiatief voor een provinciale multidisciplinaire rampoefening. Deze rampoefening, met inzet van reële hulpmiddelen, had tot doel het uittesten van het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de provincie West-Vlaanderen en van de stad Diksmuide. ANIP’s bevatten algemene richtlijnen voor het beheersen van zoveel mogelijk risico’s op het grondgebied van de stad of de provincie. Naast het operationele werd ook het beleidsmatige aspect ingeoefend. Het provinciaal coördinatiecomité onder leiding van de gouverneur kwam tijdens de oefening bijgevolg ook bijeen en dit in het administratief gebouw in Diksmuide. Het VTI van Diksmuide greep de oefening aan om meteen ook haar intern evacuatieplan uit te testen.

Herplaatsing grenspaal

De gouverneur heeft samen met de Commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland grenspaal nr. 364 a herplaatst. Dit ten gevolge van een beslissing van de permanente grenscommissie België-Nederland. De herplaatste grenspaal maakt deel uit het de “drieling van Retranchement”, dit is de enige locatie in België waar er 3 grenspalen op korte afstand staan om  dezelfde grens aan te duiden. In 1843 werden er 2 grenspalen geplaatst, een nr. 364 a langs Belgische kant en een nr. 364b op de Nederlandse wallen. Dit omdat de Zwingeul het onmogelijk maakte één grenspaal op de juiste plaats te plaatsen. In 1869 was het Zwin zodanig verzand dat er een nieuwe grenspaal (nr. 364) kon geplaatst worden op de juiste locatie. Door de herplaatsing is de historische situatie terug hersteld zoals ze was voor het verdwijnen van grenspaal nr. 364a. (22/10/2012)

Eedaflegging in de West-Vlaamse Politieschool

Als voorzitter van de West-Vlaamse Politieschool nam Carl Decaluwé de eed af van de nieuwe lichting aspirant politie-inspecteurs. Hun opleiding is gestart op 1 oktober en ze zijn met 83.De gouverneur benadrukte in zijn toespraak de belangrijke rol die de politie in de samenleving vervult. De politie is een zeer belangrijke partner in de veiligheidszorg. De politie moet contact- en communicatievaardig zijn en service gericht. Hij beklemtoonde in het bijzonder het belang van een integere beroepshouding. De WPS engageert zich om van elke student een competent politiemedewerker te maken. (23/10/2012)

Jubileumviering provincieraadsleden

Jean de Bethune, Gunter Pertry, Luc Vande Caveye, Didier Vandeputte, Luc Vannieuwenhuyze, Hilde Decleer, Georgina Roets-Denolf en Yolande Destoop-Dhondt werden gevierd in het Provinciaal Hof voor hun 20-jarig mandaat als provincieraadslid.Tijdens de plechtigheid werden ook de eretekens van Nationale Orde uitgereikt aan de verdienstelijke raadsleden. Tenslotte opende voorzitter Jean de Bethune het provinciale werkjaar. (23/10/2012)

Start van de koekjesroute

Namens de gouverneur gaf Johan Debyser de officiële aftrap voor de koekjesroute in Veurne.Samen met de directeur van het Bakkerijmuseum bakte hij een eerste lading overheerlijke koekjes.De koekjestrommel stopt onder andere in het Miummm, ter Groene Poorte, verschillende dienstencentra, beschutte en sociale werkplaatsen… Ook koekjesfabrikant Jules Destrooper is van de partij. In totaal zijn er 21 deelnemers.De laatste deelnemer aan de koekjesroute overhandigt het receptenboekje tijdens het openingsevent “Week van de Smaak” in Tienen op 14 november waar de winnaar wordt bekendgemaakt.(23/10/2012)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be