Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2012

Beste lezer,

Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om het hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen. Maar leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee. Het is een vaak geciteerde wijsheid van Antoine de Saint-Exupéry. Samenwerken aan een einddoel lukt veel beter met mensen die verlangen naar hetzelfde einddoel.

In samenwerking is communicatie een centraal element. Communicatie creëert immers betrokkenheid. Door communicatie ontstaat een draagvlak, waardoor een gedeelde visie over de gewenste situatie ontstaat. Het belangrijkste in communicatie is echter te horen wat niet wordt gezegd Wat zei u ook alweer?

Herdenking 25 jaar Herald of Free Enterprise

Op 6 maart 1987 kapseisde de Herald of Free Enterprise na het uitvaren uit de haven van Zeebrugge. 193 mensen lieten hierbij het leven. Toenmalig gouverneur van West-Vlaanderen, Olivier Vanneste, kondigde het rampenplan af en leidde de reddingsoperaties. Door de snelle en efficiënte manier van handelen van alle hulpdiensten werd de tol van deze ramp niet zwaarder en konden er vele mensenlevens gered worden.

De gouverneur woonde de officiële herdenking van deze scheepsramp in Zeebrugge bij.

Hij bracht ook een bezoek aan de basis Koksijde en maakte er kennis met de opdrachten SAR (Search and Rescue) en Mar (Marine). Hij bezocht de windmolenparken en kreeg er een toelichting over de medische evacuatie. Gedurende een oefenvlucht boven de Noordzee werd ter hoogte van de plaats van het ongeval met de Herald of Free Enterprise een bloemenkrans op het water neergelegd door een bemanningslid van de Seaking als blijk van eerbetoon van de hulpverleners aan de slachtoffers. (6.3.2012)

Ontmoeting met de Ambassadeur van Groot-Brittannië

De gouverneur ontmoette Z.E. dhr. Jonathan Brenton, Ambassadeur van Groot-Brittannië, naar aanleiding van zijn bezoek aan West-Vlaanderen samen met Dr. Andrew Murrison MP, Brits Parlementair. Dit bezoek kaderde in de voorbereiding van de herdenkingsplechtigheden 100 jaar WO I 2014-2018. Dr. Murrison is door de Eerste Minister van Groot-Brittannië als coördinator voor deze herdenkingsplechtigheden aangesteld. (6.3.2012)

Uitreiking West-Vlaamse sportprijzen

De Gala van de West-Vlaamse Sport vond plaats in Kortrijk Xpo. De gouverneur reikte de Sportprijs uit aan zwemster Fanny Lecluyse die uitgeroepen werd als sportvrouw 2011. Triatleet Marino Vanhoenacker werd bekroond als sportman 2011. (7.3.2012)

Opening vernieuwd politiehuis Eernegem

Op de opening van het vernieuwd politiehuis in Eernegem benadrukte de gouverneur het belang van het integraal veiligheidsbeleid. Dit betekent dat tal van niet-politionele partners in het veiligheidsbeleid worden betrokken. Er wordt samengewerkt met zowel publieke als private partners waaronder steden en gemeenten, scholen, welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke instanties. Ook aan organisaties van burgers en ondernemers en aan individuele burgers wordt gevraagd om hun verantwoordelijkheid op te nemen en zich te engageren voor een veilige en leefbare omgeving. (10.3.2012)

Rampoefening bij Balta in Sint-Baafs Vijve

Gouverneur Carl Decaluwé maakte kennis met de rampenplanning door actief deel te nemen aan een grote rampoefening die doorging bij het Bedrijf Balta in Sint-Baafs Vijve. Deze oefening gebeurde in samenwerking met de burgemeester van Wielsbeke en de diverse diensten: de brandweer, de politie van de zones Midow en MIRA, de Civiele Bescherming Jabbeke. Ook de Ambulances en de MUG-teams van Waregem, Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk, Tielt en de Kruisverenigingen werkten mee. (5.3.2012)

Voorzitterschap Vlaams Instituut voor de Zee

Het voorzitterschap van het Vlaams Instituut voor de Zee is ambtshalve gekoppeld aan het ambt van de gouverneur van West-Vlaanderen. Het voorzitterschap van het VLIZ werd overgedragen aan gouverneur Carl Decaluwé tijdens de vergadering van 12 maart 2012. Er werd ook feestelijk afscheid genomen van voorzitter Paul Breyne. (12.3.2012)

Ontvangst burgemeesters arrondissement Brugge

Voor de bevordering van het persoonlijk contact ontvangt de gouverneur de burgemeesters per arrondissement in zijn ambtswoning. De bedoeling van de bijeenkomst is te horen wat er leeft bij de gemeente, eventuele problemen aan te kaarten en in overleg oplossingen te zoeken.

Op de ontvangst van de burgemeesters van het arrondissement Brugge kwamen uiteenlopende themas aan bod: regioscreening, de coördinatieopdracht van de gouverneur, Agentschap voor binnenlands bestuur, de politiehervorming en de communicatie van de gouverneur. (16.3.2012)

Brochure omgaan met bodemvondsten - opgravingen WO I

Carl Decaluwé heeft ermee ingestemd dat de door de gouverneur in 2004 uitgegeven brochure omgaan met bodemvondsten opgravingen WO I, door de Vlaamse overheid zal worden herwerkt, geactualiseerd en uitgebreid tot heel Vlaanderen. De nieuwe brochure zal een handig instrument zijn voor iedereen die zich bezighoudt met bodemvondsten en erfgoed uit de wereldoorlogen. Zo zal een in West-Vlaanderen gestart initiatief zich verspreiden over heel Vlaanderen. Vlaams Minister Bourgeois zal de herwerking coördineren. (20.3.2012)

Start van het Mercatorjaar

In het Mercatorjaar 2012 wordt een dubbele verjaardag gevierd. Op 5 maart 2012 was het precies 500 jaar geleden dat Mercator geboren werd en 80 jaar geleden werd het zeilopleidingsschip Mercator voor het eerst te water gelaten. Met de start van het Mercatorjaar werd een boek “Mercator en de Belgische Schoolschepen” uitgegeven en werd de thematentoonstelling “500/80 Mercatorjaar” in Oostende geopend. (5.3.2012)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be