Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Havenoverleg

De gouverneur zat de vergadering voor van de stuurgroep havenoverleg.  Tijdens dit overleg werden de strategische lijnen uitgezet van het  havenoverleg in West-Vlaanderen en werden de prioriteiten bepaald. (24/10/2023)

 

Overleg kustburgemeesters Marien Ruimtelijk Plan

Op vrijdag 13 oktober organiseerde de gouverneur, op vraag van de minister van Noordzee, een informatievergadering voor de kustburgemeesters over het Marien Ruimtelijk Plan.  De medewerkers van de minister van de Noordzee gaven de aanwezige burgemeesters een overzicht van de stand van zaken van het plan en gingen uitgebreid in op de vragen en bezorgdheden die in de discussie naar boven kwamen. Aansluitend werd nog een stand van zaken meegegeven over het windmolenpark van Duinkerke. (13/10/2023)

50 jaar Daikin

De gouverneur en zijn echtgenote waren in Gent aanwezig op de viering van 50 jaar Daikin in Europa, Het Midden-Oosten en Afrika.  “Laten we de indrukwekkende mijlpalen niet vergeten die Daikin Europe heeft bereikt als hoofdkantoor voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.  Drievoudig winnaar van de Fabrieksinvestering van het Jaar in 2022, dankzij de investering in een nieuw R&D-centrum voor warmtepompverwarming en duurzame koeling in Gent.  Deze investeringen zullen ongetwijfeld innovatie terugbrengen naar de fabriek in Oostende en de hele sector vooruit helpen” sprak de gouverneur tot de aanwezigen op deze feestelijke verjaardagsviering. (12/10/2023)

Vergadering beleidsorgaan-themavergadering audit kustwacht

Op dinsdag 10 oktober vond een speciale thema-vergadering plaats van het Beleidsorgaan Kustwacht, waar de gouverneur deel van uitmaakt. Het beleidsorgaan boog zich over de ontwerptekst van het nieuwe samenwerkingsakkoord Kustwacht, dat werd opgemaakt naar aanleiding van het audit-traject dat binnen de structuur Kustwacht werd doorlopen het voorbije jaar. (10/10/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be