Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

College van Vlaamse gouverneurs

Op het ambtelijk overleg van Vlaamse gouverneurs, dat digitaal werd gehouden, werden een stand van zaken van de grensregionale samenwerking, regiovorming en fusies en de deontologie van mandatarissen besproken.  Na het ambtelijk overleg volgde nog de focusgroep in het kader van de tussentijdse evaluatie van de regiovorming.  (11/09/2023)

Officiële opening Verbiest Experience Center

De gouverneur was aanwezig op de opening van het opgefriste bezoekerscentrum, dat werd omgedoopt tot het Ferdinand Verbiest Experience Center.  Dit centrum is volledig gewijd aan het leven en de vele realisaties van deze beroemde Pittemnaar.  Naast de opening zorgden diverse toneelgezelschappen voor een theaterwandeling die Ferdinand Verbiest langs diverse plekjes en in een zestal scènes opnieuw tot leven bracht.  (08/09/2023)

Viering 100 jaar site FGP

De site in de Graaf Boudewijn IX-laan 1 in Kortrijk, waar de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen huist, bestaat honderd jaar. De gouverneur bracht een bezoek aan de receptie en de tentoonstelling die georganiseerd werden om deze verjaardag te vieren. (07/09/2023).

Debat rond bestuurlijke handhaving

Op  donderdag 7 september nodigde de gouverneur een 15 tal burgemeesters uit voor een debat rond bestuurlijke handhaving.  Het belangrijkste doel was om de burgemeesters die nog geen SPOC (single point of contact) bestuurlijke handhaving hebben, 3/64,  te overtuigen iemand te voorzien in hun organisatie om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, good practices te ontvangen, info te delen, met andere woorden mee te zijn met dit thema.
Het tweede doel was om de burgemeesters die zelf SPOC zijn, 9/64, te overtuigen iemand anders of een back-up in hun organisatie te voorzien.  In het kader van een weerbare overheid, is het beter beide functies en rollen te scheiden.  Het debat bleek boeiend en ging over het protocol, de structurele installatie van een GIEC (gemeentelijk informatie en expertisecentrum), infodeling tussen de partners, flex-acties, DIOB wetgeving, interne kwetsbare processen en aanbevelingen en de installatie van een ARIEC in West-Vlaanderen. (07/09/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be