Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Vergadering stuurgroep Raamakkoord Blankaart

De gouverneur woonde de vergadering van de stuurgroep Raamakkoord Blankaart bij.  De evaluatie van de waterpeilen  in de zomer van 2021, een stand van zaken van de waterkering Blankaart, een stand van zaken en verdere timing van de Nieuwe Stede, de vervanging van de pompen van het pompgemaal Stenensluisvaart door visvriendelijke pompen werden besproken.  Tenslotte kwamen ook nog de brongerichte aanpak, een stand van zaken van de hydrologische isolatie van het ringkanaal van het WPC De Blankaart en de verhoogde geleidbaarheid ter hoogte van innamepunt WBC (De Watergroep) aan bod. (26/10/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be