Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Veiligheidsoverleg kustburgemeesters

Op het veiligheidsoverleg met de kustburgemeesters werden de scheepvaartverkeersveilige dagen besproken. Hiernaast kwam de stand van zaken van de verdwaalpalen aan bod. Verder stonden volgende punten op de agenda: de uniforme aanwervingscriteria van de strandredders, het nationale project Climate Resilient Coast, de problematiek van de transitmigranten. (9/3/2016)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be