Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder

Op de stuurgroep van het Raamakkoord Oudlandpolder kwam naar gewoonte de status van het lopende vijfjarenprogramma aan bod. De stuurgroep keurde de aanpak voor het volgende 5-jarenprogramma (2025-2030) goed.
Voor het RUP Oudlandpolder Oost is het openbaar onderzoek opgestart en is het tot 12 juli 2024 mogelijk om suggesties te formuleren.
Het werkingsgebied van de Oudlandpolder geldt als een pilootgebied voor de opmaak van een peilbesluit. Een oriëntatienota is in opmaak en wordt na de zomer verwacht.
De stuurgroep van het Raamakkoord waakt over de samenhang tussen het traject voor het RUP en het peilbesluit.
Aan Aquafin is de vraag om de bevloeiing van de Oudlandpolder vanuit het RWZI Brugge blijvend te verzekeren en toekomstgericht zelfs te versterken.
Tot slot kwam ook de voortgang van het landinrichtingsproject kort aan bod. 6 uitvoeringsinitiatieven zijn ondertussen goedgekeurd. Het landinrichtingsplan Oudlandpolder I ligt klaar ter ondertekening. (06/06/2024)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be