Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder

Het Raamakkoord Oudlandpolder voorziet in de opmaak van vijfjarenprogramma’s om de gebiedsgerichte doelstellingen te realiseren. Tijdens de stuurgroep was er uitgebreide aandacht voor de status van de verschillende acties in het eerste vijfjarenprogramma. Verder was er een update over de waterbalansstudie in de Oudlandpolder en de stand van zaken van het planningsproces, RUP AGNAS Oudlandpolder. (8/10/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be