Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Raamakkoord Blankaart

De stuurgroep van het Natuurinrichtingsproject De Blankaart kwam voor het eerst bijeen sinds 26 april 2022. Voor het deelgebied van de Blankaartvijver werd het hogere winterpeil dit jaar langer aangehouden. Dit was bedoeld als preventieve maatregel om het hoofd te kunnen bieden aan een nieuwe droogteperiode. Maart en april waren echter vrij natte maanden zodat het effect van deze maatregel zich nog niet laat voelen.
Alvast is duidelijk dat plotse peilschommelingen voor natuurdoeleinden te vermijden zijn. Er is het voorstel om het peilbeheer meer dynamisch te benaderen en een peildaling pas later in het broedseizoen in te stellen. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt in lijn met de bepalingen van het Raamakkoord. De werken aan de waterkering zijn zo goed als rond, zodat de voorbereiding voor de volgende fase van de werkzaamheden kunnen starten. Er is nog 113ha te verwerven om de volgende fase in het natuurinrichtingsproject in zijn geheel te kunnen realiseren. (15 mei 2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be