Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Kustwachtcentrale

Op maandag 17 mei zat de gouverneur online de bijeenkomst van de stuurgroep kustwachtcentrale voor. In deze groep zorgen de kustwachtpartners uit het MIK en het MRCC onder impuls van de gouverneur voor een verdere afstemming en uitbouw van de kustwachtcentrale. Concreet werd het volgende EU-project verder voorbereid, werden afspraken gemaakt voor het vervolgtraject en werd van gedachten gewisseld over de lopende dossiers.” (17/05/2021)

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be