Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Strategische Stuurgroep Water - Projectgroep governance reactief afwegingskader - Internet of water

Op de strategische stuurgroep water was er een terugkoppeling over de CIW-vergadering, de startvergadering van de expertenwerkgroep gebiedsgerichte werking water en over de uitrol van de Blue Deal. De gedachtewisseling over de op te starten projectgroepen vormde vervolgens de hoofdbrok van de strategische stuurgroep. (27/01/2021)

De vijfde werkbank van het reactief afwegingskader vond plaats. Het kader wil een beslissingsondersteunend instrument vormen in periodes van waterschaarste en droogte. Op de agenda stonden een terugkoppeling van het overleg met de verschillende diensten van de gouverneurs en een voorstelling van het ontwerpdashboard met droogte-indicatoren en maatregelen. Het consortium dat de uitwerking van het kader vormgeeft, verwerkt de feedback en op 9 maart volgt dan een voorstelling van het reactief afwegingskader. Hiernaast nam de gouverneur deel aan de startvergadering van de projectgroep governance reactief afwegingskader. De deelnemers wisselden van gedachten over de principes en overlegstructuren om het reactief afwegingskader in de praktijk toe te passen. De projectgroep wil tegen 15 april al een belangrijk deel van het werk af hebben om al te kunnen proefdraaien bij een volgende droogteperiode. (19/01 en 20/01/2021)

In 2018 kondigde de gouverneur in het bijzijn van de minister-president het ‘internet of water’ aan. Niet geheel toevallig in kasteel De Blankaart was er toen de voorstelling van een sensor om de waterkwaliteit in real-time te meten. Het consortium, dat de uitrol van een gans netwerk van waterkwaliteitssensoren begeleidt, bracht verslag uit aan de gouverneur. Tijdens de gedachtewisseling gaf de gouverneur een aantal aandachtspunten mee over het belang van de lokale expertise bij de waterbeheerders en de nood aan een geïntegreerd dataplatform. Er is het engagement om dit overleg periodiek te herhalen. (21/01/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be