Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

Op de digitale bijeenkomst van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WPS werd de aanstelling van nieuwe leden besproken.  Daarna volgde een stand van zaken van de werking van de school met aandacht voor de pedagogische werking, de personeelsaangelegenheden en de financiën.  Als laatste item stond de jaarrekening 2020 en de begrotingsopvolging 2021 geagendeerd. (12/05/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be