Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV en WPS - Overleg zonecommandanten

De gouverneur zat de gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten voor.  De deelnemers bespraken de stand van zaken van het masterplan Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, de werking, personeelszaken en financiën. (03/12/2020)

Hiernaast kwam het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool bijeen.  De werking van de school, de stand van zaken van de opleidingen en van de schietstand waren geagendeerd.  De leden van het dagelijks bestuur bespraken eveneens de begrotingsopvolging 2020 en de begroting 2021-2022. (09/12/2020)

Verder was er een digitale vergadering van de raad van bestuur en algemene vergadering van de WPS.  Op de agenda van de raad van bestuur stond de algemene toestand en werking van de school, evenals een stand van zaken van de schietstand.
Op de algemene vergadering was er één agendapunt, namelijk de bespreking en de goedkeuring van de begroting(sopvolging) 2020-2021-2022. (14/12/2020)

De gouverneur zat tevens het periodiek overleg met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones voor. Bijzondere aandacht ging naar het verslag dat de brandweerinspectie heeft opgemaakt over de werking van het Opleidingscentrum voor de Civiele veiligheid van West-Vlaanderen. In aanwezigheid van de directeur en opleidingsdirecteur van WOBRA werd een open dialoog aangegaan over het inspectieverslag en de aandachtspunten die daaruit voortvloeiden. Alle partijen engageerden zich om in de nabije toekomst gericht op zoek te gaan naar een optimalisatie van de werkprocessen. (10/12/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be