Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal Veiligheidsoverleg

Op het Provinciaal Veiligheidsoverleg lichtte het Parket van Kortrijk het ziekenhuisprotocol van het arrondissement Kortrijk toe. Dit protocol streeft een gelijkvormige werkwijze na bij alle ziekenhuizen van het arrondissement Kortrijk rond de thema’s bloedafnames, collocatie, toepassing set seksuele agressie, slechtnieuwsmelding, onrustwekkende verdwijningen en ziekenhuiscriminaliteit. De bepalingen respecteren de verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren en het beroepsgeheim van de geneesheren en zorgverstrekkers. Op het overleg werden eveneens de conclusies van het Strategisch Comité naar voren gebracht. Dit Comité besliste een werkgroep “operationele grensoverschrijdende samenwerking” en een werkgroep betreffende de wapenhandel op te richten. Ook de grensoverschrijdende radiocommunicatie kwam aan bod met als principe dat de communicatiecentra in beide landen zullen communiceren met elkaar.(5/11/2012)  

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be