Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal Veiligheidsoverleg

Op het Provinciaal Veiligheidsoverleg kwam de internationale politiesamenwerking uitvoerig aan bod. De aanleiding van dit agendapunt is een doelstelling van het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 met betrekking tot de samenwerking met buurlanden en grensregio’s (internationale samenwerking). Het Nationaal Veiligheidsplan  stelt dat deze samenwerking verder moet worden geïntensifieerd. HCP Peter Debuysscher, directeur van de internationale politiesamenwerking van de federale politie, gaf toelichting over de praktische invulling van deze doelstelling en deed een voorstel van aanpak voornamelijk wat de samenwerking met Frankrijk betreft. Ook het aanwervingsbeleid bij de politie stond op de agenda. De directie van de Rekrutering en de Selectie van de Federale Politie staat samen met de korpsen van de lokale politie en de West-Vlaamse Politieschool in voor de rekrutering en selectie van personeelsleden voor zowel de lokale als de federale politie. In West-Vlaanderen zijn er voldoende geïnteresseerden maar kan omwille van een verdeelsleutel niet iedereen aan de slag in de eigen politieschool, dit terwijl er veel vacatures zijn bij de lokale en federale politiediensten in onze provincie. Men zal aandringen bij de minister van Binnenlandse Zaken om de 8% voor West-Vlaanderen te herzien. (2/7/2012)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be