Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Planbegeleidingsgroep Zwinpolders - Taskforce droogte - Terreinbezoek Westkustpolder

De bijeenkomst van de Planbegeleidingsgroep Zwinpolders vond plaats in Brugge. Het ontwerp landinrichtingsplan Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie werd toegelicht en geadviseerd. (11/9/2020)

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2020 een Blue Deal goed met meer dan 70 concrete acties om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte. Een high level taskforce droogte ondersteunt de Vlaamse Regering in de realisatie van de Blue Deal en wil ook aanvullende maatregelen identificeren in de aanpak van de droogte. De gouverneur nam deel aan de eerste bijeenkomst van deze taskforce. (21/09/2020)

Het bestuur van de Westkustpolder nodigde de gouverneur en gedeputeerde Bart Naeyaert uit in het vernieuwde Polderhuis in Alveringem. Na een korte rondleiding kwamen een aantal voorstellen aan bod om de polder beter te wapenen tegen droogteperiodes. Daarna volgde een bezoek aan de pas gerenoveerde Sint-Karelsmolen in De Moeren (Veurne). Afsluitend was er een gedachtewisseling met Pieter De Brabandere, zaakvoerder van groep De Brabandere, over hergebruik van water voor zowel de eigen bedrijfsprocessen als voor irrigatiewater voor landbouwers in de omgeving.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be