Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg UK-MBZ

Op 9 november was er een formeel Steering Committee in de –nieuwe fusie- port of Antwerp Bruges met de UK Border Force. Op dit forum worden de investeringen, gedaan met UK funding in de haven van Zeebrugge, gecheckt aan de doelstellingen van het “Port Security Plan Zeebrugge” dat in 20218 werd opgesteld. Dit plan, gevalideerd door de opeenvolgende Ministers van Binnenlandse Zaken en het Nationaal Crisiscentrum, heeft voor de komende jaren een investeringsstrategie bepaald met als finale doel het verminderen van de impact van de transmigratie binnen en in de perimeter van de havenzone. De UKBF heeft de voorbije twee jaar om en bij de £6.000.000 geïnvesteerd voor het uitbouwen van smart fences, camerasystemen en vooral de software-gestuurde integratie ervan in een Central Security Control Room die in de nabije toekomst zal samenwerken met de publieke veiligheidsdiensten. De globale funding ging zowel naar de overheid-havengebied Brugge, de publieke veiligheidsdiensten als naar de private concessiehouders binnen het havengebied.

Dit alles heeft geleid tot een substantiële daling van de impact van de transmigranten op de activiteiten in en rond de ganse havenzone, zo kon het Steering Committee met genoegen vaststellen. (09/11/2022)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be