Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg milieu-incidenten op zee met impact op het strand

Op maandag 26 augustus vond een overleg plaats tussen de gouverneur en Pierre Kerckhofs, directeur-generaal van DG Leefmilieu.Tijdens het overleg werd de problematiek rond afvalbeheer op en vanuit zee besproken vanuit een pragmatisch oogpunt. Uiteindelijk werden verschillende actiepunten geïdentificeerd waar op korte termijn zal worden op ingezet. Het bezoek vond plaats te Zandvoorde en werd afgesloten met een bezoek aan de opslagplaats van het materiaal van DG Leefmilieu voor de bestrijding van olievervuiling op zee en op het strand. (26/08/2019)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be