Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg CIW-voorzitter met gouverneurs

Op de halfjaarlijkse bijeenkomst met de CIW-voorzitter kwamen enkele informatieve punten aan bod. De voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, de voorbereidende cyclus voor de stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033, de realisaties in het CIW-werkprogramma 2023 en de status van de hervorming van het beheer van de onbevaarbare waterlopen. (11/12/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be