Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Over taal en framing

Beste lezer

Taal verwoordt de werkelijkheid, maar taal is niet neutraal en framet al snel deze werkelijkheid. De meest voor de hand liggende opvatting over taal is dat taal de werkelijkheid verwoordt. Een actor observeert verschijnselen en brengt deze onder woorden. De hierbij gebruikte taal kan minder of meer impact hebben. Taal kan volledig betekenisloos zijn en geen enkele invloed hebben op deze werkelijkheid. Maar dat zal maar zelden het geval zijn. Zelfs taal die niet beoogt iets te veranderen zal toch zijn invloed hebben, al is het maar omdat zelfs een eenvoudige werkelijkheid al op veel verschillende manieren kan worden verwoord. Als taal belangrijk wordt in de manier waarop we betekenis verlenen aan gebeurtenissen, dan krijgt ze haar framende functie. Frames vormen onze gedachten en sturen onze betekenisverlening. Frames geven aanleiding tot vanzelfsprekendheden en verwachtingen. Taal en zeker ook frames beïnvloeden onze gedachtenvorming. De informatie die mensen ontvangen, wordt bijna altijd geordend met behulp van reeds bestaande frames die ‘als olifantenpaadjes’ bepalen hoe informatie wordt verzameld en opgeslagen en weer wordt gecombineerd. Een frame zet als het ware een script in werking. Door een ruimte als een restaurant te beschrijven, legt de schrijver het script vast en impliceert hij veel. Het past in dit script dat er ook andere mensen in deze ruimte zitten, dat iemand iets bestelt, dat een ober dit brengt en dat de gast afrekent. Dat alles behoeft niet meer te worden uitgelegd en is onderdeel van een algemeen bekend ‘restaurant script’. Frames activeren gestandaardiseerde modules in ons handelingsrepertoire. We weten wat er in een script, aangezet door het frame, kan en moet gebeuren. Frames stellen ons daarom in staat om voorspellingen te doen en te generaliseren.Goede frames blijven hangen en je bent het er ook snel mee eens. Een goed frame heeft vaak een duidelijke rolverdeling met bijvoorbeeld een schurk en een held of een sukkel en een bijdehande slimmerik. (Ernst ten Heuvelhof, ‘Strategisch gedrag in netwerken’, Uitgeverij Boom).

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be