Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Infosessie koepelorganisaties scholen

Sinds 2021 gaf de gouverneur aan VIVES hogeschool, afdeling Kortrijk, opdracht een website te ontwikkelen om de technische fietscontroles in de lagere en secundaire scholen digitaal te laten verlopen in West-Vlaanderen. Na de ontwikkeling van WIX, leerden de studenten uit de opmerkingen en werd de nieuwe website “fietscontrole 2.0” ontwikkeld.
Er werd bij de functionele analyse van “fietscontrole 2.0” in het bijzonder aandacht besteed aan de GDPR-compliancy by design, waarop bij de voorbereidingen vanuit DPO-hoek sterk werd aangedrongen. Zo is – bijvoorbeeld – de school de enige verwerker van de persoonsgegevens van de leerlingen en de e-mailadressen van de ouders.
Het is belangrijk uit te leggen hoe de website werkt, wat er van de school verwacht wordt en wat de winst is bij het gebruik van deze nieuwe website, ook voor de controleurs.
Daarom wordt sinds mei, via de 19 politiezones in onze provincie, een infosessie georganiseerd voor de scholen. Op die manier probeert de gouverneur iedereen te bereiken met als voornaamste doel het gebruik van de nieuwe digitale fietscontrole applicatie te promoten voor het volgende schooljaar 2024-2025. (29/05/2024)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be