Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

High level taskforce droogte

Op de tweede bijeenkomst van de high level taskforce droogte, dat de realisatie begeleidt van de Blue Deal, was de gouverneur vertegenwoordigd. Minister Demir en minister Somers lichtten hun investeringsagenda toe. Er stromen heel wat middelen naar West-Vlaanderen voor onder meer het Rivierherstel Leie, het duinencomplex en initiatieven om natuurgebieden te vernatten. Ook is een budget van 10 miljoen euro voorzien voor de uitrol van een digitaal meetnet grond- en oppervlaktewater en slimme datasystemen. Er was een kennismaking met Krista Decat, die aangesteld is als programmaleider van de Blue Deal. Bij de volgende bijeenkomst op 8 maart is er een globaal overzicht voorzien van de investeringsinitiatieven. (18/01/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be