Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Havenraad - Overleg kustburgemeesters - Overleg Brexit

De gouverneur lichtte aan de havenraad het beveiligingsplan van de Haven van Zeebrugge toe. Dat deed hij in gezelschap van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, het havenbestuur MBZ en VOKA. Een succesfactor van het plan is de integrale aanpak door alle partners. De Europese Commissie investeerde reeds 2,15 miljoen euro mee in de beveiliging van de zeehaven, in de strijd tegen mensensmokkel en illegale transmigratie. Dit onder meer via het Beacon-project. Het Verenigd Koninkrijk investeerde vorig jaar en dit jaar 3,3 miljoen euro in beveiligingsprojecten bij vier cargobedrijven in de haven. De goede contacten van de gouverneur met de UK zorgen verder voor nog bijkomende Britse investeringen in de haven met 800.000 euro. De uitbouw van een centrale beveiligings- en commandoruimte is de cruciale factor van het havenbeveiligingsplan. De haalbaarheidsstudie hierover wordt eind maart gefinaliseerd en is betaald door de UK. (8/12/2020)

Het digitaal overleg met de kustburgemeesters en de NMBS verliep onder het voorzitterschap van de gouverneur.  Dit overleg kwam er op vraag van de kustburgemeesters met het oog op de kerstvakantie en de reizigersstromen via de trein naar de kust. (08/12/2020)

In het Egmontpaleis in Brussel vond er een coördinatievergadering Brexit plaats in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.  De gouverneur nam deel aan dit overleg dat georganiseerd was door het Nationaal Crisiscentrum.  Op deze vergadering stond de voorbereiding van de Brexit op de agenda. (09/12/2020)

De gouverneur nam ook deel aan een online vergadering over de Brexit georganiseerd door het Nationaal Crisiscentrum.  Onderwerp was  de visserijproblematiek ten gevolge van de Brexit. (14/12/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be