Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Extra raad van bestuur WPS - Dagelijks bestuur WOBRA - Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta

In het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem vond een extra bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de WPS plaats. De gouverneur zat deze vergadering voor. (19/11/2020)

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond het dagelijks bestuur van WOBRA plaats in Zedelgem. Op de agenda stonden volgende items: de werking van de ambulanciersschool, de opleiding redder aan zee, alsook structurele oplossingen voor de werking van de  brandweerschool. Als laatste item werden diverse financiële aangelegenheden besproken. (20/11/2020)

Het veiligheidsoverleg Westerscheldedelta, waaraan de gouverneur deelnam, verliep digitaal.  Op dit overleg werden onder andere de geactualiseerde activiteitenkalender meerjarenplan GROS 2019 -2023, het grensoverschrijdend risicoprofiel, het project samenwerking North Sea Port en het onderzoek GROS versus covid-19 door de universiteit van Maastricht besproken.  Daarnaast was er een uitwisseling van ervaringen van de effecten van de COVID-19-maatregelen op het buurland. (25/11/2020)
  

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be