Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Digitale nieuwjaarsreceptie Provincie - MOVI-netwerk

Door de coronamaatregelen was er geen traditionele nieuwjaarsreceptie voor het personeel in het Concertgebouw in Brugge.  Als alternatief organiseerde de Provincie een digitale nieuwjaarsreceptie.  De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier blikten er terug op het voorbije jaar en keken hoopvol vooruit naar het nieuwe jaar. (04/01/2021)

De gouverneur nam deel aan het digitaal netwerkmoment van het MOVI-netwerk Vlaanderen.  Christophe De Jaeger gaf er een toelichting over Gluon, een platform voor kunst, wetenschap en technologie.  Dit platform heeft tot doel kunstenaars, wetenschappers, technologen en economen samen te brengen en na te gaan welke samenwerking mogelijk is.  (17/12/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be