Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Coronacrisis

Sinds 13 maart, de afkondiging van de federale noodfase, verzorgt de gouverneur van West-Vlaanderen, tijdens deze coronacrisis, samen met zijn noodplanningsambtenaar en haar team het dagelijkse overleg tussen de brandweer, de medische dienst, het rode kruis, de politie, deciviele bescherming, defensie en de dienst communicatie.

Tijdens dit overleg is er gelijkstemming van de violen op provinciaal niveau tussen deze verschillende disciplines. Allerhande thema’s worden besproken gaande van middelen, capaciteit, wie doet wat, tot het organiseren van nieuwe diensten zoals de pré triagecentra en zorgschakelcentra. Tevens worden de vele vragen van burgers, burgemeesters en korpschefs afgetoetst aan de ministeriële omzendbrief en de FAQ.

Op die manier wordt de uniformiteit bewaard. Tot voor kort, werd er dagelijks overleg gepleegd met het nationale crisiscentrum via video conferencing. Op de agenda staan de nationale richtlijnen en interpretaties en de wijzigingen in de ministeriële besluiten en FAQs. Er wordt ook een update gegeven van de verschillende werkgroepen actief op nationaal niveau. Tenslotte is er overleg met alle andere gouverneurs in België. Op die manier worden de zeilen in dezelfde windrichting gezet, los van de specifieke thema’s waar de provincies mee te maken hebben. De gouverneur bepleit op dit nationale niveau de specifieke West-Vlaamse thema’s. (09/04/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be