Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bezoek Franse delegatie o.l.v. vice-président Région Hauts-de-France François Decoster

Vrijdagnamiddag 9 februari 2024 bracht een Franse delegatie onder leiding van François Decoster, burgemeester van Saint-Omer en Vice-président van de Région Hauts-de-France een bezoek aan de Ijzerstreek. In het kader van een studieopdracht van de Franse regering, bezocht de heer Decoster zowel België als Nederland om na te gaan hoe wij met het waterbeleid in het algemeen en met wateroverlast in het bijzonder omgaan. Zijn thuisstad Saint-Omer werd zwaar getroffen door overstromingen.  Net als in Vlaanderen wil men in Frankrijk nieuwe investeringen doen om het water beter te beheren.  Grensoverschrijdende samenwerking is daarbij noodzakelijk. De Franse delegatie werd in het stadhuis van Diksmuide ontvangen door onder meer de gouverneur, diplomatiek vertegenwoordiger David Maenaut, de administrateurs-generaal Chris Danckaerts (De Vlaamse Waterweg) en Bernard De Potter (VMM), burgemeester Lies Laridon en vertegenwoordigers van de diverse bevoegde diensten en kabinetten.  Ook gedeputeerde Bart Naeyaert vervoegde de delegatie in de loop van het bezoek.  Na een informatie- en uitwisselingsmoment in het stadhuis vond een terreinbezoek plaats aan het Waterproductiecentrum De Blankaart in Woumen-Diksmuide en het sluizencomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort. (09/02/2024)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be