Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Beleidsorgaan kustwacht

Op donderdag 6 juli 2023 nam de gouverneur deel aan de vergadering van het Beleidsorgaan Kustwacht. Deze vergadering ging online door en had als hoofddoel een terugkoppeling te geven van de interkabinettenwerkgroep van de dag voordien, die zich boog over het voorstel van hervorming van de structuur kustwacht. Uit de terugkoppeling bleek dat op heel wat punten verduidelijking nodig was van het ingediende voorstel. Sommige punten, zoals welke kustwachtpartner zal zetelen in welk orgaan en wie het (federale) kustwachtbudget zal beheren, zullen het voorwerp uitmaken van verder politiek overleg.
Om de vooropgestelde tijdlijn niet in het gedrang te brengen, zullen vanuit de structuur kustwacht enerzijds antwoorden worden verstrekt op de gestelde vragen, anderzijds zal zoals gepland gestart worden met het herschrijven van het samenwerkingsakkoord kustwacht. Vervolgens werd  een stand van zaken gegeven van de lopende dossiers inzake de vervanging van het kustwachtvliegtuig, het proefproject met de EMSA-drone en de aankoop van een noodzeesleper. (06/07/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be