Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bekkenbestuur Brugse Polder

Het bekkenbestuur van de Brugse Polders stond in het teken van het jaarlijkse Wateruitvoeringsprogramma dat een uitgebreid overzicht van alle plannen en projecten in het bekken weergeeft. Het ontwerprapport 2024 werd goedgekeurd. Verder stond een toelichting van Aquafin over het investeringsplan 2025 op de agenda en het bijhorend advies. Tenslotte was er aandacht voor actualiteiten binnen het integraal waterbeleid met o.a. het waterkwaliteitsplan van de provincie, de nieuwe saneringsplicht voor de gemeenten en het in opmaak zijnde verziltingsdashboard, belangrijk voor onze kustpolders in droogteperiodes. (29/05/2024)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be