Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2023

Bezoek detentiehuis Kortrijk

De gouverneur bezocht samen met mevr. Anne Martens, arrondissementscommissaris, het detentiehuis in Kortrijk.  De burgemeester van Kortrijk was eveneens aanwezig op dit bezoek.  Het detentiehuis in Kortrijk is voorlopig nog maar het enige in België.  In het detentiehuis kunnen enkel gedetineerden terecht met straffen tot drie jaar en een laag veiligheidsrisico. In een detentiehuis krijgen de gedetineerden vanaf dag 1 begeleiding op maat om hun re-integratie  in de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden en de kans op herval te beperken. (09/02/2023)

Opening buurthuis De Bolhoed en jeugdhuis Chaplin

“Om de toekomstige uitdagingen aan te gaan zullen we steeds meer de handen in elkaar moeten slaan en de krachten moeten bundelen.  Het initiatief in Ledegem is hier een mooi voorbeeld van.  Er is de samenwerking tussen jeugdhuis Chaplin en de werking van Paardenkoers aan de Steenemolen.  Het buurthuis De Bolhoed vervult een belangrijke rol als verbindingsfiguur tussen beiden.  Daarom verdient dit project van de gemeente Ledegem ook alle lof.  Ik  hoop dat jeugdhuis Chaplin en buurthuis De Bolhoed dikwijls zullen gevuld zijn met gebabbel en gelach van alle bezoekers.  Een dikke proficiat aan de gemeente en aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen voor de realisatie van dit mooie project” sprak de gouverneur de aanwezigen toe op de officiële inhuldiging van het jeugdhuis Chaplin en het buurthuis De Bolhoed. (07/02/2023)

Dagelijks bestuur WOBRA

Op maandag 6 februari zat de gouverneur het dagelijks bestuur van de WOBRA voor.  De werking van de ambulanciers- en brandweerschool, de  opleiding redder aan zee en een agendapunt rond financiën werden besproken. (06/02/2023)

 

 

Online overleg European Disability Card

Op vrijdag 3 februari had de gouverneur een teams overleg met Pieter-Paul Moens en Debby Rombaut.  Beide behoren tot het EDC fan team en promoten het gebruik van de European Disability Card.  Zij promoten deze kaart als hulpmiddel om die in noodsituaties te gebruiken zoals bij de hulpdiensten en het openbaar vervoer om personen met een niet zichtbare beperking beter te kunnen helpen en hen te begrijpen, wat zorgt voor meer erkenning. (03/02/2023)

Nieuwjaarsreceptie Koninklijk Paleis

De gouverneur woonde de nieuwjaarsreceptie bij op het Koninklijk Paleis in Brussel.  Deze ontvangst van “de gestelde lichamen” kon na twee jaar terug doorgaan.  Op deze receptie waren alle gezagsdragers van de verschillende instellingen in ons land uitgenodigd. (31/01/2023)

Nieuwjaarsreceptie Consulair Corps

“Als diplomatisch ingestelde consuls hebben jullie een specifieke betekenis en belang voor zowel het land dat jullie vertegenwoordigen als voor West-Vlaanderen.  Jullie zijn een sleutel voor verdere noodzakelijke internationalisering en globalisering.  Zeker in de huidige economische context met de mondiale uitdagingen is verdere internationalisering ook voor West-Vlaanderen een belangrijke prioriteit.  Verankering van het ondernemerschap, innovatie en internationalisering zijn voor onze provincie heel belangrijk.  De wereld blijft snel veranderen.  Dat biedt bedreigingen en opportuniteiten.  Internationalisering is een gevolg van de mondialisering.  Verder over de landsgrenzen heen reiken voor economische return is een effectieve en stilaan ook een pragmatische en noodzakelijke ondernemingskeuze geworden” sprak de gouverneur de consuls toe op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het consulair corps van Oost- en West-Vlaanderen. (02/02/2023)

College en conferentie gouverneurs

De gouverneur woonde de vergadering van het college en de conferentie van gouverneurs bij, die plaatsvond in de Ambtswoning van de Oost-Vlaamse gouverneur in Gent.  Tijdens deze vergadering werden volgende punten besproken: feedback van de laatste directiecomités van de FOD Binnenlandse Zaken, gevolgd door de presentie van de BE-FAID vzw, de overbevolking in de arresthuizen, feedback van het nationaal veiligheidsoverleg wielrennen van 21 december 2022 om tenslotte te eindigen met de problemen met 112 rond het wegvallen van oproepen.  (01/02/2023)

Bezoek aan Wallenius Wilhelmsen

De gouverneur bracht op donderdag 2 februari een bezoek aan Wallenius Wilhelmsen Logistics in de haven van Zeebrugge, de grootste RoRo-haven van de wereld.  De groep verzorgt wereldwijd een logistieke lijndienst via een vloot van meer dan 50 moderne en veelzijdige Roll-on Roll-off  schepen. Hiermee wordt een mix van producten vervoerd, van auto-, bouw-, mijnbouw- en landbouwmachines tot een grote verscheidenheid aan stukgoedproducten.  In het havengebied worden nog tal van de vervoerde goederen verder afgewerkt volgens vraag van de klanten, aangestuurd door een ingenieuze logistieke bevoorradingsketen. De gouverneur werd in het bijzonder ingelicht over de enorme investeringen die werden gedaan om de interne veiligheid te bevorderen, die deels werden gefinancierd door de UKBF en tegelijk deel uitmaken van het Port Security Plan Zeebrugge dat door de gouverneur werd opgezet. De enorme daling ( met 90%) van de inklimmingen door transmigranten is hier het rechtstreekse gevolg van. Als afsluiter werd een rondrit gedaan op de uitbreidingszone van de groep, waar de dringende nood aan een tweede toegang tot de achterhaven via een nieuwe zeesluis niet meer kan worden genegeerd. (02/02/2023)

Nieuwjaarsreceptie Koninklijk Paleis

De gouverneur woonde de nieuwjaarsreceptie bij op het Koninklijk Paleis in Brussel.  Deze ontvangst van “de gestelde lichamen” kon na twee jaar terug doorgaan.  Op deze receptie waren alle gezagsdragers van de verschillende instellingen in ons land uitgenodigd. (31/01/2023)

Overleg Team Kustvisie Noord-Frankrijk

In het Provinciehuis Boeverbos zat de gouverneur op donderdagnamiddag 19 januari 2023 een Frans/Belgisch overleg voor in het kader van het co-creatie-onderzoekstraject Kustvisie.  Het was reeds de vierde keer dat er met de Fransen overheden overleg werd gepleegd en informatie uitgewisseld. Het overleg is een onderdeel van  de laatste rechte lijn van het co-creatie-onderzoekstraject dat tegen maart 2023 zal afgerond worden.  Tijdens het overleg werden de redelijke alternatieven die uit het co-creatie-onderzoekstraject naar voor kwamen toegelicht. Per strandzone en per haven werd een voorstel van redelijke alternatieven gemaakt. Er werd ook informatie verstrekt over de geplande vervolgstappen na het co-creatie-onderzoekstraject.  (19/01/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be