Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2022

Eedaflegging Klas 65/66 West-Vlaamse Politieschool

Op 3 oktober 2022 bent u gestart met uw opleiding hier aan de West-Vlaamse Politieschool. Als gouverneur én als voorzitter van het schoolbestuur hou ik er aan u hartelijk te verwelkomen. En dit brengt mij uiteindelijk tot de politieopleiding in West-Vlaanderen. De West-Vlaamse Politieschool is er voor gekend om de lat nét dat ietsje hoger te leggen. Dit vertaalt zich vooral op het vlak van onderwijskwaliteit. Voor het behalen van deze kwaliteitsnormen beschikt de West-Vlaamse Politieschool over een uiterst gemotiveerd en bekwaam team van personeel en docenten. Zij zijn bereid u te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Niet enkel wanneer u dit zelf vraagt, maar ook wanneer zij tijdens uw opleiding problemen zouden detecteren, reiken zij met veel enthousiasme een helpende hand. (7/11/2022)

Evaluatie aanpak droogteperiode (8 november 2022)

Sinds 10 oktober zijn er nog een beperkt aantal reactieve droogtemaatregelen van kracht. Het permanente onttrekkingsverbod voor de Bornebeek en het bovenstrooms traject van de Hertsbergebeek blijft van kracht. Door de aanwezigheid van blauwalgen zijn er tijdelijk nog gebruiksbeperkingen langs het kanaal Roeselare – Leie en ter hoogte van Fort Lapin langs het kanaal Gent – Oostende. Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de gouverneur een evaluatiemoment met de deelnemers van het provinciaal droogteoverleg. De visuele presentatie van de indicatoren en de verziltingsindicator in het bijzonder is een mooie stap voorwaarts. Het operationeel overleg tussen de waterbeheerders in het IJzerbekken verdient verdere navolging. Voor het afwegingskader is er een duidelijke vraag naar een juridische bekrachtiging van het beslissingsondersteunend instrument. Vanuit de eerste bevindingen met het onttrekkingsloket zijn er alvast enkele suggesties om te overwegen bij een aanpassing van het uitvoeringsbesluit. De handhaving als sluitstuk blijft een aandachtspunt.

Overleg Stuurgroep 112

Tijdens de stuurgroep 112 van 25 oktober, lichtte de NV Astrid de opvolger (next generation) van het huidige Astridnetwerk toe.  Het huidige Astridnetwerk bestaat sinds 1998 en was het eerste overkoepelend radionetwerk voor hulpdiensten.  Ondertussen is de technologie fel geëvolueerd, zijn er nieuwe noden bij de gebruikers (zoals datacommunicatie via astridradio) en moet België ook mee met de evolutie van de andere Europese landen.  Het huidige netwerk blijft zeker nog bestaan tot 2028.  En wat het radionetwerk nu aanbiedt, moet op zijn minst ook mogelijk zijn in het opvolgende radionetwerk voor hulpdiensten.  Verder op de agenda van de stuurgroep Astrid:  de opmaak van actiekaarten voor de disciplines 1 (brandweer), 3 (politie) en 4 (civiele bescherming en defensie) met info over het gebruik van multidisciplinaire gespreksgroepen Astrid.  In de realiteit blijkt dat die kennis wat ondermaats is.  Deze actiekaarten werden verspreid naar de verantwoordelijken van de betrokken disciplines en naar de opleidingsscholen, met de vraag dit intern te verspreiden naar de functies voor wie dit parate kennis moet zijn en hier  blijvende aandacht voor te hebben in opleidingen.  Ook voor de medische discipline (discipline 2) volgt nog een dergelijke actiekaart nadat de fleetmap is aangepast door de FOD Volksgezondheid (voorzien voor januari 2023).  Momenteel maakt de stuurgroep werk van vaste punten eerste bestemming (PEB’s) voor de hulpdiensten naar het voorbeeld van hetgeen reeds bestaat in o.a. de provincie Oost-Vlaanderen.  Tot slot kwam de problematiek van het bariatrisch transport aan bod (dringend ziekenvervoer van obese patiënten) en de problematiek van de verlaagde zelfredzaamheid bij burgers die voor de meest uiteenlopende zaken naar de noodcentrales bellen.  Die zaken komen dan op hun beurt vaak terecht bij de hulpverleningszones die op die manier geconfronteerd worden met opdrachten die eigenlijk niet tot hun core business behoren.  Dit valt moeilijk op te lossen: operatoren en call takers zorgen nu al voor een nodige filtering tussen de oproep van de burger en het verder dispatchen naar de HVZ’s.

Dagelijks bestuur WOBRA

De gouverneur zat de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de WOBRA op dinsdag 25 oktober in Zedelgem.  De agenda behandelde vooral de werking van de school: de ambulanciersschool, de brandweerschool en de opleiding redder aan zee.  De vergadering eindigde met de opvolging van de begroting 2022 en een stand van zaken van de financiële stromen. (25/10/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be