Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2022

Digitaal overleg hulpverleningszones

Het overleg van de gouverneur met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones ging digitaal door. Ook de directeur van de brandweerschool was aanwezig. De deelnemers maakten concrete afspraken om de werking van de brandweerschool en de relaties tussen de school en de hulpverleningszones te optimaliseren. (23/12/2021)

Provinciaal veiligheidsoverleg

De gouverneur organiseerde een provinciaal veiligheidsoverleg met de lokale en federale politie, het parket en de federale diensten van Binnenlandse zaken en Justitie. Op de agenda stonden drie onderwerpen: de structurele kustversterking 2022 van de federale politie, transmigratie aan de kust en het “M” lik op stuk beleid in Limburg. De kust in de zomer is het grootste evenement in België. Een structurele versterking van de federale politie is daarom een valabele en proportionele vraag. De gouverneur  vroeg aan de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, om in 2022 te kunnen rekenen op een structurele capaciteitsversterking van de federale politie. De versterking aan de kustgemeenten 2022 werd geconcretiseerd. De vergadering besprak de laatste stand van zaken in de levensgevaarlijke methoden van mensensmokkelaars om mensen via gammele bootjes het kanaal te laten oversteken, de samenwerking met de UK Border Force, de investering in middelen om dit te voorkomen, de aanpassing van werkmethodes door de mensensmokkelaars. Deze problematiek dient nauw opgevolgd te worden in overleg met alle partners. Het “M” lik op stuk beleid in Limburg, een good practice waarbij heel snel door het parket wordt gereageerd op klein crimineel gedrag, werd toegelicht door het parket van Limburg en de politie Carma. Belangrijk hierbij is kort op de bal te spelen door politie en het parket. Deze laatste gaat snel over tot een videogesprek met de verdachte. Een goede opvolging is essentieel. Gelijkaardige initiatieven in West-Vlaanderen moeten personen aan het begin van een criminele carrière ontmoedigen en op het rechte pad houden.      

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be