Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2021

Regionaal Overleg Metropool

De gouverneur zat de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor dat opnieuw via TEAMS plaatsvond. Het ROM streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool van maandag 4 oktober 2021.  Punten die aan bod kwamen tijdens dit overleg waren onder meer Het Blauwe Park,  de bijeenkomsten voor lokaal overleg, grensoverschrijdend werk, de balans van activiteiten van de Eurometropool, de verkiezing van het Bureau en het Voorzitterschap van de Eurometropool en een wijziging van de statuten.  Inzake het voorzitterschap is er een wijziging.  Het voorbije werkjaar was de Waal Rudy Demotte voorzitter.  Conform de statuten wordt hij nu opgevolgd door een Vlaamse voorzitter.  Gedeputeerde Jean de Bethune is hiervoor kandidaat. (30/09/2021)

Koninklijk bezoek aan Agrotopia

Z.M. de Koning bracht een bezoek aan “Agrotopia, festival van de Toekomst” in Roeselare.  De Koning kreeg een rondleiding doorheen de gloednieuwe dakserre van het provinciaal onderzoekscentrum Inagro. De serre is met een oppervlakte van 6000 m² de grootste van Europa en is een toonbeeld voor het onderzoek naar duurzame glastuinbouw en innovatieve stadstuinbouw.  Daarna volgde de Koning, in aanwezigheid van 40 leerlingen van het VTI Menen en LTI Oedelem, een workshop over “computationeel denken” waarbij ze proefondervindelijk bouwen aan hun mini-serre in het decor van Agrotopia.  Tot slot nam de Koning deel aan de kids special “Zijn er nog vragen?” waarbij comedian Lieven Scheire en wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel met kinderen in interactie gingen over duurzame tuinbouw en voedsel. (29/09/2021)

Opening academiejaar Flanders Culinary Arts

De Hotelschool Ter Duinen, Hogeschool VIVES en sterrenchef Geert Van Hecke nodigden de gouverneur uit voor de officiële opening van het eerste academiejaar 2021-2022 van het Flanders Culinary Arts Centre in het restaurant De Karmeliet.  Dit was tevens de officiële start van de opleiding Bachelor in het Hotelmanagement, specialisatie “Culinary Art” (hogeschool VIVES) als eerste gastronomische opleiding in het hoger onderwijs in Vlaanderen en België.  Na de officiële opening en het persmoment dienden de studenten Culinary Arts in samenwerking met de leerlingen en chefs van de Hotelschool Ter Duinen het diner op. (05/10/2021)

Algemene vergadering PCBA

De gouverneur woonde de algemene vergadering bij van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid.  Tijdens deze vergadering werden het verslag van de vergadering van 9 maart 2021 goedgekeurd en was er een stand van zaken van de activiteiten in 2021.  Tenslotte werd de planning van de activiteiten voor 2022 besproken, zoals het interprovinciaal congres en studiedagen. (05/10/2021)

Project Mageteaux

Via het Interreg V-project Mageteaux wordt werk gemaakt van de grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer tussen Duinkerke en Nieuwpoort.   Het project wil de wateroverlast beperken door de afwatering bij hoogwater te verbeteren. Eén van de concrete realisaties in het kader van dit project, is de bouw van een noodpompgemaal op de Speievaart in Veurne.   Tijdens een persmoment, mocht de gouverneur samen met  gedeputeerde Bart Naeyaert en burgemeester Peter Roose dit noodpompgemaal officieel inhuldigen. (30/09/2021)

Algemene vergadering Eurometropool

De gouverneur woonde de algemene vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bij, die via ZOOM plaatsvond.  Op deze algemene vergadering werden een aantal nieuwe leden verwelkomd als gevolg van onder meer de Franse verkiezingen in juni 2021.  Agendapunten waren onder meer Het Blauwe Park, de bijeenkomsten voor lokaal overleg, grensoverschrijdend werk, de balans van activiteiten van de Eurometropool, de verkiezing van het Bureau en het voorzitterschap van de Eurometropool en een wijziging van de statuten.  Gedeputeerde Jean de Bethune werd verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Eurometropool in opvolging van Rudy Demotte, die Waals ondervoorzitter wordt.  Naast de Belgische vertegenwoordigers Jean de Bethune en Rudy Demotte, maken ook de Franse vertegenwoordigers Martine Aubry en Hélène Moeneclaey deel uit van het voorzitterschap van de Eurometropool.  Aftredend Vlaams ondervoorzitter Stefaan De Clerck werd door de nieuwe voorzitter bedankt voor zijn inzet in de Eurometropool en de grensoverschrijdende samenwerking.  (04/10/2021)

Bedrijfsbezoek Decontex Holding

Decontex Benelux nv ontving de gouverneur voor een bedrijfsbezoek.  Dit bedrijf in Tielt is gespecialiseerd in het totaalonderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen en hoogtechnologische kledij zoals kogelwerende vesten, brandweerkledij en motorpakken.  Na de ontvangst kregen de genodigden een voorstelling van het bedrijf en volgde een rondleiding.  Een paneldiscussie met brandweer en politie vormde het sluitstuk. (04/10/2021)

Persmoment Technologieweekend Marine

Op de Open Bedrijvendag woonde de gouverneur een deel van het technologieweekend bij op de Marinebasis van Zeebrugge.  De Marine stelde de Marinebasis open voor iedereen met interesse in duurzaamheid, innovatie en wetenschap en technologie. (02/10/2021)

Openingsevent VOKA Brugge

De gouverneur was uitgenodigd op het openingsevent van de nieuwe ontmoetingsplaats voor West-Vlaamse ondernemers en beleidsmakers, Voka Brugge.  Deze nieuwe ontmoetingsplaats in Oostkamp werd ingehuldigd in aanwezigheid van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw. (01/10/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be