Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2020

Analyse dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen

De drie vluchtmisdrijven per jaar (2018 en 2019) bij dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen zijn voor de gouverneur onaanvaardbaar. Hij liet door zijn diensten de gerechtelijke dossiers van de 58 dodelijke verkeerongevallen in 2019 in West-Vlaanderen grondig analyseren. Uit de analyse komt duidelijk naar voren dat quasi alle dodelijke verkeersongevallen het gevolg zijn van onveilig weggebruik. Valpartijen, verkeers- en uitwijkmanoeuvres zijn menselijke handelingen met een belang van alertheid, kennis van de wegcode, goede omgang en behendigheid met het vervoermiddel. Onaangepaste snelheid en alcoholgebruik achter het stuur zijn gedragsgerelateerd, net als afleidingen. De zorg voor een goede zichtbaarheid en een veilige uitrusting is ook attitude. “Het gedrag van de verkeersdeelnemers is duidelijk doorslaggevend voor een veilige verkeersomgeving. Het aantal dodelijke verkeersongevallen daalde in 2019 van 79 naar 58. Dat zijn er nog steeds 58 te veel.” stelt gouverneur Decaluwé onomwonden. De analyse van de dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen wordt jaarlijks uitgevoerd. “De analyses en inzichten uit deze jaarlijkse onderzoeken zijn een goede basis voor een gerichte evidence based aanpak voor nog meer verkeersveiligheid.” (analyse dodelijke verkeersongevallen West-Vlaanderen)

Preventiecampagne ‘Doe de deur dicht’

Een werkgroep van Netwerk Brandweer ontwikkelde met medewerking en steun van Stichting Brandwonden, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Agentschap Wonen-Vlaanderen, Oscare, Brandweervereniging Vlaanderen, VVSG en Brandweer Brussel de preventiecampagne ‘Doe de deur dicht’. Er is ook een zijproject voor deze campagne uitgewerkt: 'Deurdichter'. Enerzijds betekent een deurdichter iemand die op deuren een gedicht schrijft over brandveiligheid. Anderzijds is het iemand die deuren dichtdoet in het belang van de brandveiligheid. Maud Vanhauwaert, stadsdichter Antwerpen (2019), ontwierp het gedicht voor deze actie. De gouverneur werkte aan deze campagne mee. (27/10/2020)

De wereld verkennen alsof we immobiel zijn

Beste lezer

Voor de schilder Giorgio Morandi was er weinig tot niets nieuw in de wereld. De Italiaan leidde in de vorige eeuw in Bologna met zijn drie ongetrouwde zussen een naar binnen gekeerd leven. Zelden verliet hij zijn huis. Ook nadat hij beroemd was geworden, sliep hij in de kamer die tevens dienstdeed als zijn atelier. Er stonden slechts een paar meubels: een tekentafel, een boekenkastje en een schildersezel. Zijn leven lang schilderde hij vooral stillevens van vaasjes en kannen. In zijn landschappen schilderde hij geen wolken. Morandi’s luchten zijn altijd blauw. Nooit een zonsondergang – evenmin een zonsopgang. Alsof de dag nooit begint en nooit eindigt. Nieuw en apart is slechts de houding die een mens kan aannemen ten opzichte van de dingen, vond Morandi. Een opvatting die hij deelde met schrijver Marcel Proust. Voor Proust, die grotendeels aan huis was gekluisterd vanwege zijn zwakke gezondheid, bestond de echte ontdekkingsreis niet uit zoeken naar ongekende landschappen, maar uit de verandering van de blik. Uit het zelfverkozen isolement van de schuwe Morandi en de ziekelijke Proust valt af te leiden dat we in deze coronatijd beter af zijn wanneer we de wereld zouden verkennen alsof we net als zij immobiel waren. Zij leren ons dat het er in wezen niet toe doet wat we zien, maar hoe we kijken. Dat stilstaan of thuisblijven niet saai is. Dat schoonheid ook schuilt in het nabije. Kijken we bijvoorbeeld met de blik van de immobiele Morandi naar onze omgeving, dan valt er tijdens het ommetje in de buurt dat ons is toegestaan nog een wereld te ontdekken. (Daan Rovers, ‘De haast voorbij’, Filosofie Magazine juni 2020)

 

Strategische Stuurgroep Water

In de vernieuwde organisatiestructuur van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) vormt de Strategische Stuurgroep Water de kerngroep waar alles samenkomt en vertrekt. Deze stuurgroep coördineert de verschillende projectgroepen en beoordeelt welke agendapunten aan de CIW worden voorgelegd. Op de stuurgroep van 28 oktober vormden de prioritair op te starten projectgroepen het voornaamste agendapunt. De volgende projectgroepen starten begin 2021 op: escalatieschema drinkwater, governancestructuur gekoppeld aan het reactieve afwegingskader, hemelwater- en droogteplannen, gecoördineerde aanpak olieverontreiniging, visievorming oeverzones, watertoets informatieplicht en droogtetoets. De projectleiders werken verder een projectinitiatiedocument uit dat op de stuurgroep van 2 december aan bod komt. (28/10/ 2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be