Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2018

Eedaflegging burgemeesters

Volgende burgemeesters legden de eed af als burgemeester bij de gouverneur:

Lies Laridon als burgemeester van Diksmuide

Anthony Dumarey als burgemeester van Oudenburg

Jan de Keyser als burgemeester van Oostkamp

Joris Hindryckx als burgemeester van Houthulst.

Hun mandaat gaat in vanaf 1 januari 2019. (29/11/2018)

Nieuwe plaats voor grenspalen Zwin

Het Zwin is volop in verandering.  Sinds 2016 wordt door Nederland en Vlaanderen samengewerkt om dit stukje grensoverschrijdende topnatuur in stand te houden en uit te breiden met 120 hectare.  Vanwege de uitbreiding kregen drie 19de -eeuwse grenspalen een nieuwe plek.  De Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland, Han Polman en de gouverneur onthulden als voorzitters van de Internationale Zwincommissie, de nieuwe plaats van grenspaal 365. (30/11/2018)

Rede ‘Het broodnodige water’

Op donderdag 6 december bracht de gouverneur de rede ‘Het broodnodige water’. Daarin kaart de gouverneur de gevolgen aan van de klimaatverandering op het water in onze provincie: de zeespiegel stijgt, de watervoorraad neemt af, polders verzilten en de waterkwaliteit neemt af.

Tegelijk zoekt de gouverneur ook naar oplossingen. Hij pleit voor de inzet van technologie en data om de watervoorraad op peil te houden en om het waterverbruik te temperen. Daarnaast stuurt hij aan op proefprojecten rond de ontzilting van zeewater en op de monitoring van de waterkwaliteit door een West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders. 

Aansluitend volgde een debat. Dit is ondertussen een jaarlijkse traditie. Hiervoor bracht de gouverneur enkele prominente spelers van het waterverhaal samen: Jan Vandecavey, Dirk Van der Stede, Koen Martens en Peter Van Besien, met als moderator professor Patrick Meire. Hier vind je de volledige tekst van de rede:

Verkeersveilige week en nachten

Op 3 december 2013 eiste een kettingbotsing langs de A19 te Zonnebeke een zware tol. Meer dan 130 betrokken voertuigen, tientallen zwaargewonden en 2 dodelijke slachtoffers was de trieste balans. Om deze zwarte dag op onze West-Vlaamse wegen te herdenken neemt gouverneur Carl Decaluwé vanaf dit jaar het initiatief de gekende Verkeersveilige Week en Verkeersveilige Nachten te koppelen aan deze herdenking. De eerste editie van deze provinciale Verkeersveilige Week en Nachten vond dit jaar plaats van zaterdag 1 december tot zondag 9 december 2018. Tijdens deze periode, die trouwens ook binnen de BOB-eindejaarscampagne valt, is het de bedoeling in West-Vlaanderen meerdere politionele acties en controles te organiseren. Naast het toezicht op het naleven van de algemene verkeersregels zal hierbij vooral gefocust worden op het rijden onder invloed, het naleven van snelheidsbeperkingen, gordeldracht, gsm-gebruik en zwaar vervoer. De gouverneur woonde op 1 december 2018 een controleactie bij in de politiezone Grensleie.

Artistieke subversie

Beste lezer

In haar recent essay ‘Op een bankje met Ninotchka” schrijft Ugrešić “Een complete cultuur van artistieke subversie werd met ons goedvinden door de markt gereduceerd tot enkele losse citaten die als huisdieren om onze aandacht bedelen: een paar regels uit Ulysses van Joyce, afgedrukt op een schoteltje of een koffiekopje, of de befaamde Fountain van Duchamp op een zomers T-shirt. We hebben van de beroemde Sporters van Malevitsj figuren van papier-maché gemaakt waarvan de kleinste in de palm van je hand past en de grootste in een tuin niet zou misstaan. De markt heeft ons, met ons eigen goedvinden, gemaakt tot een erudiete kudde die de kunst adoreert. De kunst (literatuur, schilderkunst, film, muziek…) is ons favoriete pretpark geworden. En zo kwamen we terecht op een eindeloze lopende band, waaraan geproduceerd wordt om aan een onverzadigbare behoefte te voldoen, en daarbij wordt elke gedachte aan continuïteit en de zin die onze inspanningen hebben totaal uitgewist”. (Dubravka Ugrešić , ‘Essay- Cultuur van consensus - Op een bankje met Ninotchka’ in De Groene Amsterdammer-14 september 2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be