Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2018

Werkbezoek Shanghai

Op werkbezoek in China met de MBZ werd de gouverneur ontvangen door de burgemeester van Shanghai. De Shanghai Lingang Group investeert 85 miljoen Euro in de haven van Zeebrugge. (8-12/5/2018)

  • Werkbezoek Shanghai
  • Werkbezoek Shanghai
  • Werkbezoek Shanghai
  • Werkbezoek Shanghai

Raad van bestuur en algemene vergadering vzw WOBRA

Op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw WOBRA stonden: toelichting bij het jaarverslag, werkgroep opleidingen brandweerscholen en de koepelstructuur Nederlandstalig veiligheidsonderwijs. Verder werden enkele personeelsdossiers en de begrotingsopvolging 2018 besproken. (7/5/2018)

Persmoment Elia

Op uitnodiging van Elia woonde de gouverneur in Zeebrugge het persmoment bij over de aanlanding van de Nemo Link kabel. Een historisch moment in het project dat vanaf 2019 stroomuitwisseling tussen België en Verenigd Koninkrijk mogelijk moet maken. Op het strand was er de mogelijkheid om de bouwput te bekijken waar de zeekabel verbonden wordt met een ondergrondse landkabel. Daarna worden de kabels zo’n 10 meter diep onder het strand ingegraven. De landkabel geeft aansluiting met het omvormingsstation Herdersbrug, 8 km verderop, waar de gelijkstroom omgezet wordt in wisselstroom voor transport over het elektriciteitsnet aan land. (7/05/2018)

  • Nemo-link
  • Nemo-link
  • Nemo-link

Floating Dreams

De openluchttentoonstelling Floating Dreams staat voor het belang van vrede en dus ook van vredesopvoeding. Onze kinderen worden groot in de wereld, uitgebouwd met wat wij en onze voorouders ervan maakten. Opvoeding wordt gerelateerd aan kinderen. Vredesinitiërend gedrag geldt weliswaar voor ieder van ons. Vredesinitiërend gedrag stroomt samen met diep bewustzijn en respect voor elk leven. Elk oorlogsconflict is er één te veel. Ik hoop dat dit kunstproject oproept tot reflectie over het belang van vrede voor iedereen en zeker voor de toekomstige generaties, die het verdienen om zonder trauma’s door geweld en oorlog, een vreedzaam leven te leiden.“ zei de gouverneur op de opening van deze tentoonstelling.

Conferentie gouverneurs

Op de conferentie bespraken de gouverneurs de toepassing van het K.B. indoordekking en het wetsontwerp inzake de praktijkvoering in de gezondheidszorg. Verder stonden noodplanning, dringende geneeskundige hulpverlening en regularisatie wapens op de agenda. (2/5/2018)

Ontvangst Unizo

De deputatie ontving UNIZO voor een werkoverleg. Op de agenda stonden o.m.  de ondersteuning van het ondernemerschap via het onderwijs en het toeristisch beleid. Ook de ondersteuning  op ruimtelijk vlak en het internationaal ondernemerschap werden besproken. (3/5/2018)

Verkeerscampagne Veilig Motorrijden

De vierde editie van de verkeerscampagne Veilig Motorrijden ging van start. De politiezones Riho en Gavers organiseerden een sensibiliseringsdag, waar naast een motorrit ook behendigheidsproeven op het programma stonden. De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen wil met deze campagne de verkeersveiligheid van de motorrijders onder de aandacht brengen. De gouverneur was op het persmoment om de campagne te lanceren aanwezig. (28/4/2018)

  • veilig motorrijden
  • veilig motorrijden

Ontvangst delegatie Qinghai

De gouverneur ontving een delegatie uit het Chinese Qinghai. De heer Wei, Deputy Director General of Standing Committee of Qinghai Provincial People’s Congress gaf een introductie over de China International Carpet Exhibition. Aansluitend volgde een gesprek hierover met Kris Vermoessen, product manager Textiel van Fedustria. (26/4/2018)

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be