Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2017

Vlaams-Nederlandse netwerklunch

De gouverneur woonde  een Vlaams-Nederlandse netwerklunch bij op de Residentie van de Ambassadeur van Nederland in Brussel. Julie Bynens (Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de EU) en Stephan Raes (Hoofd Economische Afdeling van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU) gaven er een presentatie over de BREXIT en de mogelijke impact op de Delta bezien vanuit Vlaanderen en Nederland. (17/5/2017)

Het beeld van een ordelijk bureau

Beste lezer

Wanneer je een situatie in je leven wil veranderen, is het belangrijk om erachter te komen welke innerlijke beelden je maakt met betrekking tot dat thema en om deze beelden helemaal te accepteren. Blijken ze bij nadere inspectie niet bij te dragen tot je missie en je doelen, dan kun je ze vervolgens vervangen door meer ondersteunende beelden. Stel dat de plaats waar je werkt, bijvoorbeeld je bureau, er wanordelijk bij ligt en dat je een meer ordelijke werkruimte wilt. Dan is het goed om je bewust te worden van het soort beelden dat je innerlijk maakt, telkens wanneer je denkt aan deze werksituatie. Heb je een beeld van de huidige, ongewenste toestand, bijvoorbeeld van een chaotisch bureau met allerlei papieren en mappen die kriskras door elkaar liggen? Of heb je een beeld van je bureau zoals je dat zou willen, een nette, overzichtelijke plaats waar alles goed geordend is? Telkens wanneer je innerlijk een beeld maakt van de chaos, is je bewustzijn geneigd om de situatie die overeenkomt met dat beeld aan te trekken; met andere woorden de huidige situatie in stand te houden. Telkens wanneer je daarentegen een beeld creëert van een overzichtelijke werkplaats, ben je geneigd om onbewust de situatie van een ordelijke toestand aan te trekken (Joost Vanhove, “De spiegel van helder bewustzijn”, 2016, Uitgeverij Paris Books)

Persconferentie IMOG – Dode hoek

De gouverneur ondersteunde het afvalverwerkingsbedrijf IMOG in het project ter bevordering van de verkeersveiligheid met focus op de specifieke problematiek van de “dode hoek” – ongevallen. IMOG trekt met het dodehoekspel en educatieve dodehoekkoffer actief naar de scholen voor de nodige sensibilisering en bewustwording. De gouverneur hoopt dat veel kinderen via dit project een unieke verkeersles kunnen leren en onze West-Vlaamse wegen opnieuw dat beetje extra verkeersveilig zullen worden. (16/5/2017)

Bijeenkomst China reis

Op het China terugkeer moment blikten de aanwezigen terug op de China reis. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de reis zowel op commercieel als op academisch vlak concrete resultaten heeft opgeleverd.

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog

De herdenking begon met een plechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat, georganiseerd door Defensie. Op uitnodiging van het federaal Parlement namen leerlingen van het 6de jaar groendecoratie en het 7de jaar bloemsierkunst van de Provinciale Tuinbouwschool deel aan deze plechtigheid. Meerdere jongeren getuigden er over wat de Tweede Wereldoorlog bij hen oproept. Ze legden bloemen neer in naam van alle jongeren van het land. Laura Andries (leerlinge 6 Groendecoratie) deed dit voor West-Vlaanderen. (8/5/2017)

Verkeerscampagne "Veilig naar school"

Deze sensibiliseringscampagne stelt de veiligheid van schoolgaande jongeren in het verkeer centraal. De gouverneur brengt, samen met Pretpark Bellewaerde en de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de nood aan meer verkeersveiligheid van deze doelgroep op een speelse en ludieke manier onder de aandacht. De zoektocht naar de "Meest Verkeersveilige school van West-Vlaanderen" is afgesloten met een spannende finaledag in Bellewaerde.  Winnaars waren Prizma Middenschool, middelbare school uit Ingelmunster en Stella Maris, lagere school uit Nieuwpoort. Ze namen hun titel en award in ontvangst uit handen van de gouverneur, Iepers burgemeester Jan Durnez, directeur Stefaan Lemey van Bellewaerde en korpschef Curd Neyrinck.


 

  • Bron: Bellewaerde
  • Bron: Bellewaerde
  • Bron: Bellewaerde
  • Bron: Bellewaerde
  • Bron: Bellewaerde

Verkeersactie

De politie hield een grootschalige actie aan de op- en afritten van de E40, van Nevele tot Oostende. Focus lag op rondtrekkende dadergroepen die gebruik maken van de grote invalswegen naar onze streek, De gouverneur begaf zich ter plaatse en bezocht een drietal locaties. (11/5/2017)

  • Verkeersactie

Vergadering Scheldemondraad

Op de vergadering van de Scheldemondraad  werd even stil gestaan bij de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking en de Europese subsidieprogramma’s die dit ondersteunen. Provincies ondersteunen een aantal grote projecten, maar hebben ook een hefboomfunctie. De Scheldemondprovincies slaan de handen in elkaar om nog meer grensoverschrijdend een verschil te maken op het terrein. Zo zullen zij op 29 mei samen met de Vlaamse Vertegenwoordiger in Den Haag en de Nederlandse Ambassade bekijken hoe de provincies een stimulerende rol kunnen spelen bij de uitwerking van de afspraken op de Topontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse minister-presidenten. Ook op gemeentelijk niveau wordt al heel intensief grensoverschrijdend samengewerkt. Dat blijkt uit de goede praktijkvoorbeelden die enthousiast werden voorgesteld door de gemeenten Terneuzen en Hulst en de steden Gent en Roeselare, die enthousiast hun ervaringen met grensoverschrijdend werken deelden.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be