Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2016

Bestuurscomité Fonds Oncologie

In het AZ Groeninge vond het bestuurscomité van het Fonds Oncologie Kortrijk plaats. De vergadering startte met de overhandiging van een gift ingezameld door Isabelle en Arabel Van Lancker voor het Fonds Oncologie Kortrijk. Het comité besprak de lopende en geplande activiteiten van het Fonds 2016-2017. Tenslotte ging het comité dieper in op de oprichting van een nieuw Fonds voor steun aan ontwikkelingsprojecten SOLAZ. (4/10/2016)

Rede ‘Veiligheid? Veiligheid! Veiligheid…’

Op donderdag 6 oktober bracht de gouverneur zijn rede  voor de provincieraad met als titel ‘Veiligheid? Veiligheid! Veiligheid…’. 
De roep om veiligheid in onze samenleving is groot. Mensen voelen zich onveilig door de vele economische en ecologische risico’s en terroristische dreigingen. Dit genereert angst en onzekerheid. De paradox is echter dat er ook sprake is van een algemene ‘crime drop’ in ons land: een daling van de misdaad wordt op elk vlak vastgesteld.
In zijn rede pleitte de gouverneur voor nog meer innovatie en inzet van technologie bij de politie. Met suggesties, verbeterpunten en voorbeelden pleitte hij voor organisatorische optimalisatie en intensievere samenwerking.
Een andere uitdaging binnen onze provincie vormt het kusttoerisme: 17,2 miljoen dagtoeristen werden er vorig jaar verwelkomd. De gouverneur pleit dan ook voor de nodige versterking en een aangepast statuut voor de kust als één groot evenement.
Ook veilig en vlot verkeer vormt een belangrijke prioriteit. In zijn rede legde de gouverneur de nadruk op de noodzaak aan positieve gedragsbeïnvloeding voor alle deelnemers aan het verkeer.
Daarna vond een panelgesprek plaats tussen Jean-Marie Cool, Procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen; Jean-Louis Dalle, korpschef van de politiezone Gavers en Alain De Leander, bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie West-Vlaanderen. Ze hadden het over de haalbaarheid van de inzet van technologie in het politiewerk in West-Vlaanderen en enkele typische uitdagingen voor de regio.
Tenslotte volgde een flits uit het toneelstuk ‘Fractie van een seconde’: de emotionele beleving van een verkeersongeval. http://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/rede-%E2%80%98veiligheid-veiligheid-veiligheid%E2%80%A6%E2%80%99(6/10/2016)

 

Rust

Beste lezer

Het is bon ton om te zeggen dat we allemaal vreselijk gejaagde levens leiden, dat we vastzitten in een ratrace zonder finish en dat de druk om te presteren ons geen ruimte biedt om te verpozen. Enerzijds is dat wel waar, maar anderzijds moeten we ons ook niet aanstellen. We hebben het lang niet zo zwaar als we vaak doen voorkomen. Onze levens zijn misschien juist te veel op rust en ontspanning afgestemd. We willen alles plannen, controleren, in een schema plaatsen, ook het rusten, maar juist dat oeverloze plannen in stressvol. Zeker wanneer we die rust heel ver gaan zoeken, onder een palmboom op een strand op een eiland waarvan we de naam niet eens kunnen uitspreken. “Even onthaasten.” Misschien zoeken we de rust vaak te ver en staat dat de kans om de rust in onszelf te vinden in de weg. De kunst om thuis in onszelf te zijn; dat is tegelijk een heel dynamiserende en rustgevende toestand. (Alicja Gescinska – ‘De stelling – In  onze samenleving is het onmogelijk om echt tot rust te komen’ - Filosofie Magazine – nr 5 – mei 2016, pagina 10)

Opening nieuw administratief centrum in Ieper

Het was voor de gouverneur een eer om aanwezig te zijn op het feestelijk moment van de officiële inhuldiging van het administratief centrum Auris. Dit stedelijk administratief centrum, dat een bundeling is van de stadsdiensten en het OCMW van Ieper, getuigt van grote dienstbaarheid aan de eigen bevolking. De gouverneur dankte het stedelijk beleid en haar administratie en sprak zijn lof uit over de stijl en aanpak van de Westhoek: heel pragmatisch, efficiënt en bescheiden. (30/9/2016)

 

  • Opening nieuw administratief centrum Ieper

Koninklijk bezoek Noordzeedrones in Zeebrugge

De gouverneur verwelkomde Z.M. de Koning, Prinses Elisabeth en Prins Emmanuel ter gelegenheid van het bezoek aan het bedrijf Noordzee Drones in Zeebrugge. De bedrijfsleider, Elwin Van Herck gaf een uitgebreide toelichting. Vervolgens kreeg het Koninklijk gezelschap de kans om de technologie zelf in de praktijk uit te testen. (2/10/2016)

  • Koninklijk bezoek Noordzeedrones
  • Koninklijk bezoek Noordzeedrones
  • Koninklijk bezoek Noordzeedrones
  • Koninklijk bezoek Noordzeedrones

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be