Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2016

Handelsmissie Rusland

Samen met o.m. Lieven Danneels (Televic), Vincent De Saedeleer (MBZ) en de heer Charles Beauduin (Barco) verbleef de gouverneur enkele dagen in Sint-Petersburg. Het ging in eerste instantie om een kennismakingsbezoek.  De gouverneur bracht een bezoek aan zijn collega van St Petersburg. De consul-generaal van België in Sint- Petersburg ontving de gasten voor een diner. Bij de Kamer van Koophandel kreeg de delegatie een uiteenzetting over de economische sectoren die voor Sint-Petersburg belangrijk zijn.  De haven van Zeebrugge en Televic konden er heel wat contacten leggen. Ook enkele onderwijsprojecten – o.m. de tolken- en vertaalopleidingen werden tijdens deze handelsmissie besproken. (7-9 september 2016)

Dagelijks bestuur WOBRA

Op het dagelijks bestuur van de WOBRA werd de werking van de Ambulanciersschool en de Brandweerschool besproken. Ook de meerjarenbegroting 2017-2019 en enkele personeelsaangelegenheden kwamen aan bod. (6/9/2016)

Scheepvaartverkeersveilige dagen

Voor het vierde jaar op rij, werden de afgelopen zomermaanden opnieuw 10 actiedagen georganiseerd. Met deze actiedagen stond de grote inzet van de scheepvaarpolitie en de FOD Mobiliteit voor een veilige Belgische zee in de kijker. Verschillende acties werden uitgevoerd in Zeebrugge, Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge. De acties waren gericht op algemene controles, registratie, uitrusting en alcohol. Deze vonden plaats in ondermeer de kustjachthavens, binnenwateren, op zee en op het strand. Op maandag 5 september stelden gouverneur Decaluwé en de scheepvaartpolitie de resultaten voor van de scheepvaartverkeersveilige dagen 2016. 197 controles werden uitgevoerd, waarbij 35 overtredingen werden vastgesteld. Dit komt neer op ongeveer 20%. (zie persbericht hierbij) (5/9/2016)

Nieuwe yachtclub in Zeebrugge

De gouverneur verwelkomde de genodigden op  de officiële inhuldiging van de nieuwe yachtclub van de Brugse Zeil- en Yachtclub in Zeebrugge. “De jachthaven van Zeebrugge heeft belangrijke troeven:  van hieruit kan je zeer gevarieerd varen. Alle Belgische havens en Duinkerke zijn bereikbaar op één dag en Zeeland ligt vlakbij. Zeebrugge is een uniek samenspel van belangrijke economische activiteit én kust- en watersportrecreatie.  Voor het jachthaven-gebeuren in Zeebrugge biedt de nieuwe yachtclub een belangrijke meerwaarde.  Ik ben overtuigd dat veel zeil- en bootfanaten hier graag zullen verpozen. Ik wens de organisatie en alle watersporters er dan ook héél veel plezier mee en vooral veel vaargeneugten.“ aldus de gouverneur. (3/9/2016)

Ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil

De gouverneur verwelkomde de genodigden op de briefing naar aanleiding van de handhavingsweek die loopt van 19 tot 25 september 2016. Er kwamen op de briefing concrete tips aan bod hoe je succesvol een vervuiler kunt aanspreken en hoe de  communicatiecampagne is opgebouwd. Vanaf 5 september is er immers eerst een sensibilisering om iedereen te stimuleren afval keurig in de vuilbak te gooien. Als sluitstuk van de campagne, na twee weken sensibiliseren, volgt dan een handhavingsweek met extra controles op vervuilers.. Heel wat terreinbeheerders zetten zich dan extra in voor een propere provincie. Voor de handhavers voorziet de gouverneur in communicatiemateriaal (affiches, banners,…) en een handhavingshandboek. Alle documenten zijn vrij beschikbaar op de website www.schoongenoeg.be. (5/9/2016)

Hoe het licht binnenvalt

Beste lezer

Als je iemand wil aanzetten tot het lezen van literatuur, wees er dan vooral geheimzinnig over. Want het geheim waarvoor de schrijver zich geplaatst ziet, het geheim van de taal en de werkelijkheid, is evengoed het geheim van de lezer. Zoals de schrijver tegen het niet-weten in schrijft, zo leest de lezer ook tegen het niet-weten in, en in het beste geval ontmoeten ze elkaar ergens in de woorden. Zo’n ontmoeting kan van alles opleveren: kennis, inzicht, vermaak, maar is in de eerste plaats een ervaring. En ervaring, zo weten wij allen uit ervaring, is maar nauwelijks op een andere manier overdraagbaar dan in de ervaring zelf. (Niňa Weijers in ‘Hoe het licht binnenvalt’ , De Gids, nummer 3 van 2016, pagina 26)

Mars door Brugge en ontvangst door de St. Sebastiaansgilde

Ter gelegenheid van het 360 jarig-bestaan van de Guards was er een mars door Brugge. Diverse troepen namen hieraan deel: de Grenadier Guards, de Life Guards, de Nijmegen Company en de Company of Pikemen and Musketeers. De burgemeester van Brugge schouwde de troepen. De gouverneur, Ambassadeur Alison Rose, Nic Van der Marliere en lt.kol. Christophe Onraet waren hierop aanwezig. Aansluitend ontving de St. Sebastiaansgilde de prominenten, de Guards en de Pikemen en Musketeers op hun schitterende locatie. (3/9/2016)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be