Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2015

Uitreiking medaille aan Denise Lenaers

In zijn residentie ontving de gouverneur de Oostendse Denise Lenaers. Van december 1942 tot oktober 1945 was zij in dienst bij de Auxilliary Territorial Service. Ze fungeerde er als instructeur om jonge vrouwen op te leiden voor de militaire dienst. De gouverneur overhandigde een medaille aan Denise Lenaers, de enige Engelse vrouwelijke veteraan 40/45 in West-Vlaanderen. (22/07/2015)

 

Nationale feestdag

Naar aanleiding  van het Nationaal Feest werd er op dinsdag 21 juli 2015 in de hoofdkerk van Sint-Salvator te Brugge een Te Deum gezongen. Staatssecretaris Bart Tommelein, de gouverneur, de militair commandant van de provincie West- Vlaanderen, de magistratuur, de schepenen…woonden de plechtigheid bij. Aansluitend volgde een défilé voor de eretribune op de Burg en een receptie in het stadhuis van Brugge. (21/07/2015)

Aanwezig in het boek

Beste lezer,

“Evenzeer als literatuur kan muziek een hevige beroering oproepen, een emotionele omslag, een totale droefheid of extase; evenzeer als literatuur kan schilderkunst een verrukking voortbrengen, een nieuwe blik op de wereld. Maar alleen literatuur kan je de indruk geven van contact met een andere menselijke geest, met de totaliteit van de geest, zijn zwakke en zijn grootse kanten, zijn tekortkomingen, zijn bekrompenheden, zijn dwangvoorstellingen en zijn overtuigingen; met alles wat hem aangrijpt, interesseert, opwindt of tegenstaat. Alleen literatuur kan je in contact brengen met de geest van een dode, op een directer, completere en diepere manier zelfs dan met een vriend met wie je praat – want hoe diep en hoe duurzaam een vriendschap ook is, nooit geef je je in een gesprek zo volledig bloot als tegenover een lege pagina, voor een lezer die je niet kent. Dus als we het over literatuur hebben, zijn de schoonheid van stijl en de muzikaliteit van de zinnen uiteraard van belang, zijn de diepzinnigheid van de beschouwing en de originaliteit van de gedachten van de schrijver niet te versmaden; maar een schrijver is in eerste plaats een mens, die aanwezig is in zijn boeken, en of hij heel goed of heel slecht schrijft doet er uiteindelijk weinig toe, het belangrijkste is dat hij schrijft en dat hij daadwerkelijk aanwezig is in zijn boeken” (Michel Houllebecq – Onderworpen)

 

Bezoek ambassadeur Togo

De gouverneur ontving Z.E. de heer Hubert Kokou Nayo M’Beou, ambassadeur van Togo. Het was een eerste kennismakingsbezoek waarop allerlei onderwerpen besproken werden (cultuur, economie, ….). (10/07/2015)

  • Bezoek ambassadeur van Togo

Bezoek ambassadeur Vietnam

De ambassadeur van Vietnam, Z.E. de heer San Chau Pham, was te gast bij de gouverneur, dit in uitvloeisel van  de handelsmissie van VOKA.  Vooral economische aspecten van de samenwerking kwamen aan  bod.(10/07/2015)

  • Bezoek ambassadeur van Vietnam

30.000e Last Post Ceremonie

Op donderdag 9 juli 2015 om 20uur vonden de “30.000e Last Post” en de “Ode aan de Ode” plaats. De provincie West-Vlaanderen en de Last Post Association organiseerden hiermee een uniek moment van wereldwijde verbondenheid en verzoening.  Bovendien werd de uitzending op maar liefst 220 locaties, in brandweerkazernes en andere organisaties, in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Filipijnen, India, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, enz. getoond. (9/7/2015)

  • 30.000ste Last Post en Ode aan de Ode
  • 30.000ste Last Post en Ode aan de Ode
  • 30.000ste Last Post en Ode aan de Ode

Bezoek tentoonstelling “Vlaanderen en de Zee” in Cassel en 11-juli viering

Filip D’Havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Frankrijk, hield een toespraak op het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Cassel. Het feest stond in het teken van het Vlaams historisch patrimonium en de grensoverschrijdende samenwerking. De tentoonstelling  “Vlaanderen en de Zee” brengt een mooie kijk op de zee en de Vlaamse kust. De bezoeker maakt er kennis met een uitzonderlijke selectie van schilderijen en gravures uit de 16de en 17de eeuw die tot de verbeelding spreken. (6/7/2015)

Tentoonstelling “De Roemenen en de grote oorlog”

In het Provinciaal Hof opende de gouverneur samen met Z.E. de heer Stefan Tinca, ambassadeur van Roemenië en Robert Adam, directeur van het Roemeens Cultureel Instituut, de fototentoonstelling “De Roemenen en de grote oorlog”. Het gaat om één van de initiatieven in het kader van de herdenking van WOI. De tentoonstelling loopt nog tot 22 juli a.s. in het Provinciaal Hof. (8/7/2015)

  • fototentoonstelling "De Roemenen en de grote oorlog"

Boekvoorstelling en 11 juliviering in Londen

De gouverneur stelde met Tomas Termote zijn boek “The Raid on Zeebrugge – through the eyes op Captain Alfred Carpenter VC” voor in het Vlaams Huis in Londen.
Daarnaast werd de delegatie ontvangen door de First Sea Lord.   Aansluitend woonde de gouverneur op  uitnodiging van Nic Vandermarliere, de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering, de 11-juli viering in het Vlaams Huis in Londen bij. (7/7/2015)

  • Londen, boekvoorstelling "The Raid on Zeebrugge"
  • Londen, boekvoorstelling "The Raid on Zeebrugge"

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be