Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2015

Derde festival van de Chinese kalligrafie

De gouverneur bezocht het 3e festival van de Chinese kalligrafie.  Eeuwen geleden schiepen vrouwen in het zuiden van China een voor mannen ontoegankelijke code, het nüshu of vrouwenschrift, waarin zij met elkaar hun diepste zorgen deelden. Op het festival werden verhalen van enkele vrouwen gebracht die zich uitdrukten in het vrouwenschrift. Chinese kalligrafen gaven enkele demonstraties. (26/06/2015)

Proclamatie Preventieadviseur

De gouverneur sprak de gediplomeerden van de opleiding ‘preventieadviseur niveau 2’ toe. Vanuit zijn functie als voorzitter van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid had de gouverneur reeds het voorrecht om enkele preventieadviseurs uit het werkveld te ontmoeten. Het diploma dat hen werd overhandigd is een wettelijke vereiste om als preventieadviseur te mogen werken. Het geeft ook blijk van hun technische en hun praktische kennis, inlevingsvermogen en een bredere kijk op het ondernemingsleven. (26/06/2015)

Proper West-Vlaanderen

Dit najaar plant de gouverneur een handhavingsinitiatief ‘Proper West-Vlaanderen’. Voorbereidend bracht de gouverneur heel wat partners samen voor een infovoormiddag. De 116 deelnemers kregen tips & tricks om de sociale controle te verhogen, om een regelgevend instrumentarium op maat toe te passen en kregen vooral veel inspiratie.

Voorstelling tuimelwagen

De gouverneur stelde een “tuimelwagen” voor West-Vlaanderen voor. Een “tuimelwagen” is een ronddraaiende wagen die het effect van het wel of niet dragen van een veiligheidsgordel illustreert. De wagen zal ter beschikking staan van de West-Vlaamse politiezones. Zij kunnen de wagen inschakelen voor bewustmaking van weggebruikers over het nut van de gordel. (26/6/2015)

Dagelijks bestuur WPS

Op het dagelijks bestuur van de WPS werden de werking van de school en de stand van zaken van financiering van het politieonderwijs besproken. Ook de stages regulier onderwijs en Safety Camps stonden op de agenda. (26/6/2015)

Proclamatie VTI

De gouverneur heette de directie, leerkrachten en afgestudeerden van het 7e jaar restauratie VTI welkom in zijn ambtswoning naar aanleiding van de proclamatie. De leerlingen kregen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen door te werken op historisch waardevol materiaal. Ze konden een meubelstuk uitkiezen voor hun geïntegreerde proef. Het resultaat was schitterend. De gouverneur is een voorstander van een gerichte samenwerking tussen de overheid en het onderwijs. (25/6/2015)

  • Proclamatie VTI
  • Proclamatie VTI

West-Vlaanderen groeit - Ambitie 2030

Vorig jaar handelde de rede van de gouverneur ‘Bovenal ondernemen’ over de economische toekomst van onze provincie en een – rechtmatige - ode aan onze West-Vlaamse ondernemerscultuur. Naar aanleiding en in voorbereiding van deze rede schreef de POM West-Vlaanderen begin vorig jaar een studieopdracht uit om het toekomstig provinciaal economisch beleid voor te bereiden. Dit onder impuls van en in samenspraak met gedeputeerde Jean de Bethune. De onderzoeksopdracht van de studie  is de formulering van een concreet, onderbouwd, breed gedragen en realiseerbaar toekomstbeeld voor onze economie.  Op het event ‘West-Vlaanderen groeit – Ambitie 2030", georganiseerd door de POM werden de toekomstvisie en toekomstwerven voorgesteld. (24/6/2015)

 

  • West-Vlaanderen groeit - ambitie 2030
  • West-Vlaanderen groeit - ambitie 2030

Scheldemondraad

Op de Scheldemondraad kwam de stand van zaken van de grensarbeid te sprake. Ook de uitvoeringsstructuur van de Scheldemondraad, de analyse van de prioriteiten Euregio Scheldemond en het Scheldemondfonds werden er besproken. (24/06/2015)

Raad van bestuur WFIV

Op de raad van bestuur van het WFIV werd het masterplan POV besproken. De stand van zaken van het digitaal systeem werd er ook toegelicht. Verder werden enkele personeelszaken en de financiële toestand besproken. (23/06/2015)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be