Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2015

Opening tentoonstelling BODY WORLDS Vital

De tentoonstelling die de gouverneur samen met burgemeester Landuyt en curator Angelina Whalley opende, blijft bij en zindert na. Omdat de gouverneur gelooft in de impact van dit project, in de didactische en de educatieve waarde ervan, draagt hij het een warm hart toe. Deze tentoonstelling is 6 maanden lang in onze provincie aanwezig, en wel op een site die kan bogen op een indrukwekkende medische geschiedenis. Het is een unieke kans voor scholen in het algemeen, voor studenten paramedische wetenschappen en geneeskunde en voor iedereen die met gezondheid begaan is. Een bezoek aan BODY WORLDS Vital, zet  ons zeker op weg naar een gezonde levensstijl. (30/4/2015)

 

Strandpolitie

Vorig jaar werd onder impuls van de gouverneur aan de Westkust, van De Panne tot Nieuwpoort, een proefproject opgezet om de veiligheid op de Belgische stranden te verhogen. Gedurende 6 dagen patrouilleerde de politie te paard, samen met de scheepvaartpolitie.  Ondanks de beperkte duur van het project en de minder goede weersomstandigheden tijdens de proefperiode, werd het project toch positief onthaald.   Dit jaar wordt het project uitgebreid naar de volledige kustlijn en wordt geïnvesteerd in bijkomende opleiding en training. De gouverneur lichtte het project “strandpolitie nieuwe stijl” en de samenwerking tussen de lokale politie en de federale politie toe op een persconferentie in Knokke-Heist (28/04/2015).

  • Persconferentie strandpolitie
  • Persconferentie strandpolitie

Proper West-Vlaanderen – ontmoeting met handhavers

Om het handhavingsluik tegen zwerfvuil, vervat in het project ‘Proper West-Vlaanderen’, een invulling te geven, nodigde de gouverneur heel wat operationele partners uit. Vertegenwoordigers van 28 gemeenten, 13 politiezones, het Agentschap voor Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, de provinciale domeinwachters en het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter wisselden met de gouverneur van gedachten. Het resultaat van dit overleg zal dit najaar leiden tot een effectieve handhavingsactie.  (27/04/15)

Proper West-Vlaanderen – afsprakennota

De gouverneur ondertekende samen met de provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales en het netheidsnetwerk een afsprakennota. Elke partner engageert zich daarin om het proefproject ‘Proper West-Vlaanderen’ mee vorm te geven. De ambitie is om als eerste Vlaamse provincie te komen tot een integraal zwerfvuilbeleid, waarin ook handhaving zit vervat. (27/04/15)

TTX-oefening in Oostende

De gouverneur nam deel aan TTX-oefening in het kader van de redding van drenkelingen aan de kust.  Dhr. Eddy Hillaert en dhr. Filip Lingier (FOD Volksgezondheid) leidden de oefening.  Voorafgaand aan de oefening lichtte arrondissementscommissaris Anne Martens de afsprakenregeling reddingen aan de Belgische kust toe.  De oefening werd meteen geëvalueerd zodat  nuttige conclusies eruit konden getrokken worden (28/04/2015).

 

Opening bezoekerscentrum tabaksfabriek in Handzame

In Handzame opende de gouverneur, samen met minister-president Geert Bourgeois een bezoekerscentrum in de sigarenfabriek NEOS. In Zuid-West-Vlaanderen is de familie Vandermarliere een begrip. De Vandermarlieres zijn een ondernemende familie. De wezenlijke motor van de West-Vlaamse economie en dat typisch West-Vlaams ondernemerschap. Goed ondernemerschap heeft een positieve maatschappelijke bijdrage. De verwezenlijking van dit bezoekerscentrum in de tabaksfabriek Neos van de familie Vandermarliere is hiervan een bewijs. De inzet van de gemeente Kortemark, van de provincie West-Vlaanderen en van de tabaksfabriek zorgt voor een synergie voor iedereen, met een duidelijk positief verhaal. Proficiat aan de initiatiefnemers. (24/04/2015)

  • Opening bezoekerscentrum tabaksfabriek in Handzame

Stuurgroep 112

Op de stuurgroep 112 werd de communicatie IKWV- strandreddingsdiensten besproken. Ook o.a. de problematiek ontvangst Astrid, de provinciale dispatching brandweer, de vraag naar aangepaste interventiecode voor brandweerinterventies in het kader van de afsprakenregeling kust stonden op de agenda.

Voorstelling projecten ‘Een hart voor West-Vlaanderen 2015’

Het Bestuurscomité van het Streekfonds West-Vlaanderen stelde de projecten van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen 2015’ voor.  Deze voorstelling is een jaarlijkse traditie waarbij samen met de partners, schenkers, sympathisanten en initiatiefnemers van fondsenwervingsacties teruggeblikt wordt op de projecten van vorig jaar  en de nieuwe projecten tonen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren in West-Vlaanderen.  Jaarlijks kan dankzij de steun van partners en vrienden van het Streekfonds West-Vlaanderen zo’n €100.000 aan projectsteun toegewezen worden, en dit nu al voor het 8e jaar op rij. (23/4/2015)

  • voorstelling Een Hart voor West-Vlaanderen 2015

10-jarig bestaan Cross Tainer

“Cross Tainer begrijpt het belang van import en export. Dat is er zeker voor West-Vlaanderen in relatie tot de economische reus China. Vanuit verschillende bijkantoren in China worden lucht-  en zeevrachten verzorgd voor talrijke Belgische KMO’s, waarvan velen in West-Vlaanderen zijn gevestigd. Vanuit mijn ervaringen met China en de verschillende bezoeken die ik er bracht, weet ik dat een betrouwbaar netwerk zeer belangrijk is voor het zaken doen met Chinezen. Maar laat me nu echter vooral het team van Cross Tainer dat in het volste klantenvertrouwen handelt, te feliciteren met het tienjarig bestaan van Cross Tainer en met de nieuwe kantoren, die hier worden in gebruik genomen.” aldus de gouverneur (23/4/2015)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be